U toku je priprema i predaja godišnjih poreznih prijava GPD -1051 obrazac. Određene skupine na osnovu GPD-1051 obrasca iskazuju svoju poreznu obavezu, dok sa druge strane određene skupine ostvaruju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak.

Tags:

GPD Godišnja porezna prijava

U toku je priprema i predaja godišnjih poreznih prijava GPD -1051 obrazac. Određene skupine na osnovu GPD-1051 obrasca iskazuju svoju poreznu obavezu, dok sa druge strane određene skupine ostvaruju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak. I u jednom i u drugom slučaju može se raditi o značajnoj novčanoj sumi.

Kako biste saznali na koji način možete ostvariti svoja prava, pozivamo Vas da pogledate prezentaciju u prilogu. Imajte na umu da Vam Capitalia d.o.o. uvijek stoji na raspolaganju, te da nama možete povjeriti izradu Vaše godišnje porezne prijave.

Komentariši