Prof.Dr. Ismet  Gavrankapetanović doktor medicine, specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije, doktor medicinskih nauka, šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, šef katedre za hirurgiju, redovni profesor na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

ORTOPEDSKA ORDINACIJA “PROF. DR. ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ”

Terezija 38,  71000 Sarajevo – Sarajevo Centar

Tel: 033/207-735

Fax: 033/444-550

e-mail: gavrankapetanovic@gmail.com

Web: http://www.gavrankapetanovic.com

gavrankapetanovic

Komentariši