“Izvršićemo obračun plaća, dostaviti zaposlenicama platne liste, pripremiti naloge za plaćanje i predati prijave poreznoj upravi”

“Izvršićemo obračun plaća, dostaviti zaposlenicama platne liste, pripremiti naloge za plaćanje i predati prijave poreznoj upravi”

Komentariši