Ko plaća najveći porez u EU? Rasprave o visini poreza su česte ali rijetko se mogu dovesti u kontekst poređenja sa porezima u drugim zamljama.

Tags:

najveći porez u EU

Ko plaća najveći porez u EU?
Rasprave o visini poreza su česte ali rijetko se mogu dovesti u kontekst poređenja sa porezima u drugim zamljama.  Razlog tome je ne korištenje kvalitetnih istraživanja koja će na tačan način sagledati različite načine obračuna te prikazati uporedne pokazatelje u različitim poreznim jurisdikcijama. Infografik Europskog Parlamenta (prikazan na naslovnoj stranici) koji smo pronašli na web stranici Svjetskog Ekonomskog Foruma (https://www.weforum.org/agenda/2016/03/who-pays-the-most-tax-in-the-EU) , prikazuje i upoređuje visine poreznih stopa u EU.

Podaci, koji se odnose na period 2012. – 2015. godina, pokazuju nekoliko zanimljivih trendova u EU. Ko plaća najveći porez u EU?

Procenat prikupljenih poreza u odnosu na GDP, je najveći u Danskoj približno 50%. Zanimljivo je da se, u poređenju sa drugim zemljama, veliki procenat odnosi na idirektne poreze.

Sve Nordijske zemlje prikupe visoke stope poreza u odnosu na GDP. Švedska i Finska prikupe oko 44%, a ostale velike Europske zemlje imaju 40% i više, osim Velike Britanije koja ima nešto manje.

Kao po pravilu Zapadne Europske zemlje prikupljaju veće indirektne poreze, dok Istočne prikupe više od direktnih poreza.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.