Capitalia d.o.o. je za vas pripremila pojednostavljene liste za svaku od oblasti u okviru koje se sprovodi inspekcijski nadzor. U nastavku lista potrebnih dokumenata i pitanja inspektorata vezano za Zakon o radu i radno pravni status.

Tags:

ZAKON O RADU

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30. 05. 2017. godine na web prezentaciji objavila liste provjere (“check liste”) za sve inspektorate u njenom sastavu.

Capitalia d.o.o. će za vas pripremiti pojednostavljene liste za svaku od oblasti u okviru koje se sprovodi inspekcijski nadzor. Molimo vas da se informišete o zakonskim uslovima koje biste trebali ispunjavati kako ne biste bili sankcionisani u inspekcijskom nadzoru.

U prethodnom tekstu FISKALIZACIJA smo pripremili pitanja inspektorata vezane za fiskalizaciju i potrebne prateće dokumente.

Navedene liste sa setovima pitanja uveliko olakšavaju posao inspektoratima i omogućavaju provođenje načela „transparentnosti“, dok privrednim subjektima omogućavaju informativnu, edukativnu i preventivnu funkciju usklađivanja vlastitog poslovanja.

 

POTREBNI DOKUMENTI:

 I              Matična evidencija o radnicima
II              Prijave radnika – Obrazac JS3100

III             

Ugovori o radu
IV              Menadžerski ugovor – direktor (ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa)
V              Evidencija o drugim licima angažovanim na radu
VI            Ugovori o djelu
VII            Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
VIII             Platne liste i dokazi o isplaćenim platama i doprinosima
IX              Evidencija o radnom vremenu – šihtarica
X              Evidencija o radnom vremenu za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada
XI              Pravilnik o radu (za d.o.o. sa 30 i više uposlenika)

XII             

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

 

 

IZVORI ZA PITANJA INSPEKTORATA:

I             

ZAKON O RADU

II              ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STANACA
III              ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA
IV              ZAKON O PENZIONOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
V       UREDBA O UVJETIMA KOJE PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGA PRAVNA OSOBA DUŽNA ISPUNJAVATI GLEDE BROJA UPOSLENIH DJELATNIKA U VEZI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI
VI              UREDBE O POTICAJU ZAPOŠLJAVANJA

PITANJA ZA ZAKON O RADU I RADNO PRAVNI STATUS 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.