Tags:

Godišnji obračun

Krajem jedne i nastupanjem nove poslovne godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje i ispuniti propisane obaveze.  Udruženja i druge neprofitne organizacije su dužna pripremiti, sačiniti određena dokumenta i prezentovati svoj rad. Godišnji obračun udruženja i rokovi će biti pojašnjeni u nastavku.

U prethodnom tekstu smo pisali:

 • da li je jednom udruženju potreban računovođa,
 • šta je to tačno propisano Zakonom o udruženjima i fondacijama,
 • da li morate imati stalno uposlenog računovođu,
 • računovodstvene usluge za udruženja i fondacije,
 • na koji način pripremiti dokumentaciju za kraj poslovne godine.

 

Ukoliko ste pravilno evidentirali i arhivirali dokumentaciju koja vam je pristizala u udruženje (blagajna, izvodi iz banaka, ulazni računi, troškovi poslovanja) certificiranom računovođi ste uveliko olakšali ulazne informacije za pripremu i izradu finansijskog izvještaja.

 

Obavezni ste  godišnji obračun sa svim pripadajućim finansijskim izvještajima i obrascima predati do 28.02. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

Udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko su registrovana na nivou BiH  dužna  su svoje  finansijske izvještaje predati i Ministarstvu pravde BiH najkasnije do 30.04. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

U sljedećoj tablici vam prikazujemo koje to sve obrasce je  dužno pripremiti i sačiniti udruženje, a koji se podnose uz godišnji obračun:

OBRAZAC UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
RAČUNOVODSTVENI ISKAZI  
Bilans stanja Obavezno
Bilans uspjeha Obavezno
Izvještaj o gotovinskim tokovima Može, ali nije obavezno
Izvještaj o promjenama na kapitalu Može, ali nije obavezno
Bilješke uz finansijske izvještaje Može, ali nije obavezno
Godišnji izvještaj o poslovanju Može, ali nije obavezno
STATISTIČKI OBRASCI  
Godišnji izvj. Investicijama (INV-01) Obavezno
Statistički aneks god. Izvješt. Ne predaje se
ANEX-dodatni računov.izvještaj Ne predaje se
Posebni podaci o plaćama i br. zaposenih Obavezno
ČLANARINE I NAKNADE  
Obrazac P/GK FbiH (komore) Ne predaje se
Obrazac TZ (turističke zajednice) Ne predaje se
Obrazac ONŠ (naknada za šume) Ne predaje se
Obrazac OVN (vodne naknade) Može, ali nije obavezno
Obrazac ZS (naknada za nesreće) Obavezno
Obrazac ČOK (obrtničke komore) Može, ali nije obavezno
 

 

NAPOMENA!

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, predsjednik, direktor ili drugo ovlašteno lice neprofitne organizacije odgovoran je i za tačnost, kompletnost, istinitost, fer prezentiranje i pravovremeno podnošenje fnansijskih izvještaja.
Finansijski izvještaji svakog pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certifciranog računovođe koji sadrži naziv “certifcirani računovođa”, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence. Također, fnansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane lica ovlaštenog za zastupanje, tj. od strane predsjednika/direktora neproftne organizacije, i naravno, ovjereni pečatom podnosioca izvještaja.

 

Podsjećamo, udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja tri ili više fizičkih ili pravnih lica, u svim kombinacijama, radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija svrha nije sticanje dobiti. Svoje prihode stiču kroz članarine, dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, u gotovini, uslugama ili imovini, državnim subvencijama, prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, te prihodima stečenim kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno statutom.

 

BITNO!

Udruženja se po propisima smatraju neprofitnim organizacijama i nisu obveznici poreza na dobit.  Međutim, ukoliko oni svojim poslovanjem obavljaju neku tržišnu djelatnost, te ostvaruju i druge prihode sa tržišta, koje nisu navedene u Zakonu o fondacijama i udruženjima BiH, odnosno nisu navedene kao neoporezivi prihodi u Zakonu o porezu na dobit FBiH, tada  postaju obveznici poreza na dobit za dobit koju ostvare obavljanjem tih tržišnih aktivnosti i shodno tome imaju obavezu predaje poreznog bilansa.

 

Udruženja koja imaju obavezu predaje poreznog bilansa, to su dužni učiniti najdalje do 31.3. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu, nezaboravljajući priložiti i bilans uspjeha za istu poslovnu godinu.

 

 

Izvori:

„Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01, Zakon o udruženjima i fondacijama BiH
„Službeni glasnik BiH“, broj: 42/03, 63/08, 76/11, 94/16, Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama BiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj:  83/09, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj:  15/16, Zakon o porezu na dobit
Revicon, (2017), Godišnji obračun za 2016. godinu, pp. 21

26 0 komentara to “HOW TO: Godišnji obračun i obrasci koje predaju Udruženja”

 1. Jeca

  Tabela koju ste napravili je za BRAVO BRAVO BRAVO. Retko gde mozemo procitati neko ISKUSTVENO znanje. Sto vise tekstova na temu realne ekonomije.

  Komentariši
 2. Semir

  Lijep pozdrav,prativ vas rad i sve pohvale…ako moze jedno pitanje Obrtnicka radnja konkretno servis racunara ,sta smo sve duzni predat uz zavrsni racun,mislim koje obrazce,hvala unaprijed

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovani,

   Hvala na pozitivnim impresijama. Za Vašu obrtničku radnju potrebno je da za 2017. godinu pripremite sljedeće obrasce i predate ih do 31.3.2018. godine;
   SPR – 1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti,
   GPD – 1051 -Godišnja prijava poreza na dohodak.

   Pored ova dva obrasca bilo je potebno do 28.2.2018. godine sačiniti i predati;
   ČOK – Članarine obrtničkoj komori,
   OVN – izvještaj o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama,
   ZS – izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj posebnoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
   OVN i ZS obrasce predajete ukoliko imate zaposlenike.

   Propisani obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH. (http://www.pufbih.ba/v1/)

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 3. adela

  Poštovani,
  Zanima me da li je na snazi da godišnje obračune, konsolidovane itd ne može potpisati osoba angažovana na ugovor o djelu nego računovodstvena agencija ili osoba koja je u radnom odnosi u toj firmi a CR je?, radi se o udruženju.
  Hvala,
  Lp

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovana,

   Novi zakon o računovodstvu i reviziji nije još uvijek usvojen, te ne znamo da li će biti usvojen u ovom obliku ili će biti još nekih dodatnih izmjena.
   Trenutno, finansijske izvještaje Vam mogu potpisati bilo koji CR sa važećom licencom.

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 4. FEMME

  Poštovanje.

  Udruženje mi se obratilo s molbom za sastavljanje završnog obračuna za 2017. godinu, sad u julu mjesecu. Nisu bili aktivni od 2012., i zadnji predati obračun im je od 2012. Nisu ga ugasili, ali nisu bili ni aktivni. Jedino im je bila aktivna bankarska provizija za održavanje transakcijskog računa, koja im je “pojela” sredstva na ž-r i odvela u minus. Odlučili su ponovo pokrenuti udruženje, pa im treba završni račun. Da li se može predati izvještaj naknadno, mislim poslije utvrđenog roka 28.02.? Hoće li FIA prihvatiti izvještaje? Ako imate dodatni savjet, dobrodošao je.
  Hvala unaprijed.

  Komentariši
 5. Capitalia d.o.o.

  Poštovana,

  Agencija FIA je u 7. mjesecu poslala Opomenu pred pokretanje prekršajnog postupka svim pravnim licima koji nisu podnijeli izvještaj za 2017. godinu. U opomeni je upisano između ostalog: „obaviještavamo Vas da ukoliko ne dostavite finansijske izvještaje za 2017. godinu, kao i za sve prethodne godine za koje niste izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01.09.2018. protiv Vas će biti pokrenut prekršajni postupak, za koju su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM u skladu sa članom 69. stav (1) tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

  Prema našem dosadašnjem iskustvu pravna lica koja su sa zakašnjenjem podnosila finansijske izvještaje nisu snosili sankcije, međutim uglavnom se radilo o izvještajima za prethodnu godinu.

  Naš savjet je da se predaju finansijski izvještaji za sve 4 godine (2013.-2017. godina).

  S poštovanjem,
  Capitalia d.o.o.

  Komentariši
 6. Ana

  Mi smo udruga odnosno Kulturno umjetničko društvo.Do sda nismo dobivali nikakve opomene za ne predavanje godišnjeg izvješća-niti smo ga predavali..predavali smo ispunjene formulare za statistiku.Pošto smo udrugu osnovali 2012. molim Vas savjet ,dali trebamo predati završne obračune za sve predhodne godine ili samo za 2017 pošto smo dobili opomeni od agencije da izvješća predamo do 01.09.

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovana,

   Agencija FIA je u 7. mjesecu poslala Opomenu pred pokretanje prekršajnog postupka svim pravnim licima koji nisu podnijeli izvještaj za 2017. godinu. U opomeni je upisano između ostalog: „obaviještavamo Vas da ukoliko ne dostavite finansijske izvještaje za 2017. godinu, kao i za sve prethodne godine za koje niste izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01.09.2018. protiv Vas će biti pokrenut prekršajni postupak, za koju su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM u skladu sa članom 69. stav (1) tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

   Prema našem dosadašnjem iskustvu pravna lica koja su sa zakašnjenjem podnosila finansijske izvještaje nisu snosili sankcije, međutim uglavnom se radilo o izvještajima za prethodnu godinu.

   Naš savjet je da se predaju finansijski izvještaji za svih 6 godina (2012.-2017. godina).

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
   • Azra

    Postovani,
    Posto nismo predali finansijski izvjestaj za proslu godinu 2018., jer udruženje nije radilo zanima me da li jos uvijek mozemo predati i da li je produžen rok za predaju.
    Unaprijed Vam se zahvaljujem

    Komentariši
    • Info Capitalia

     Poštovana,

     Rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja za 2018.godinu je 28.2.2019.god.
     Ukoliko izvještaje niste predali sugerišemo vam da to učinite bez obzira što udruženje nije imalo aktivnosti i što ste zakasnili sa predajom.

     Srdačan pozdrav,
     Capitalia d.o.o.

     Komentariši
 7. Strukovno udruzenje

  Postovani,
  U pitanju je udruzenje u Republici Srpskoj. Strukovno udruzenje koje je od 2015 registrovano i takodje nije predan nijedan izvjestaj. Na zalost nikada nije proradilo kako treba usmislu clanarina i bankarske provizije su pojele svih 20 KM koje je udruzenje imalo na racunu. Moze li se naknadno podnijeti izvjestaj tako brinem zbog toga.

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovani,

   U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sva pravna lica su dužna da sačine finansijske izvještaje za svaku godinu poslovanja. Godišnji finansijski izvještaji se predaju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu. APIF je obavezan da Poreskoj upravi Republike Srpske dostavi podatke o licima koja nisu izvršila predaju finansijskih izvještaja. Obavještavamo Vas da kazna za nedostavljanje izvještaja za pravna lica iznosi 3.000 KM do 15.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 300 KM do 1.500 KM.

   Prema dosadašnjem iskustvu, pravna lica koja su samovoljno izvršili predaju finansijskih izvještaja nakon isteka Zakonskog roka nisu snosili sankciju. Uzimajući u obzir više navedeno, savjetujemo Vas da u što kraćem roku sačinite i predate finansijske izvještaje za 2015., 2016. i 2017. godinu.

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 8. Ajla

  Postovani udruzenje koje smo osnovali u aprilu 2018 nije bilo aktivno do decembra te smo polozili na banku polog clanarine od 100 km a ostala zarada stoji u blagajni tj 200km . Sta dalje jer kad smo registrovali u poreznoj nismo morali imati knjigovodju .Sad ne znamo sta tacno da saljemo kao izvjestaj molimo vas pomozite.

  Komentariši
  • Belmin

   RE: Ajla

   Ja sam prošle godine predao izjavu o neaktivnosti. Pogledaj opet Zakon o računovnodstvu i revizij za ovaj član 44.

   Lp

   Na osnovu člana 44. Stav 8. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj 83/09) ovim izjavljujem da je pravno lice pod nazivom „Udruženje …“ registrovano dana 06.10.2017. godine i do 31.12.2017. godine, osim uplate obaveznog depozita, nije imalo drugih promjena na svom računu.
   U skladu s tim pravno lice pod nazivom „Udruženje …“ nije dužno podnijeti finansijski izvještaj za 2017. godinu nadležnoj instituciji.

   Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovani,
   Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH propisao je mogućnost predaje Izjave o neaktivnosti u slučaju da niste imali promjena po računu od datuma osnivanja do kraja tekuće godine, osim uplate obaveznog depozita. Iz vašeg upita ne možemo zaključiti kada je urađen polog članarine. Polog članarine na račun Udruženja podrazumijeva promjenu po računu pa stoga povlači i obavezu predaje Finansijskih izvještaja.
   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 9. Nihada

  Poštovani, predali smo zavrsni račun za udruženje u finansijsko informatičku agenciju, da li smo u obavezi predati završni racun ministarstvu pravde BiH, inače udruženje djeluje na području Tuzlanskog kantona i upisan je u registar udruženja TK?

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovana,

   Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/16), udruženja i fondacije registrovana na državnom nivou u obavezi su predavati finansijske izvještaje Ministarstvu pravde BiH. Kako je vaše Udruženje registrovano kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, niste u obavezi predavati finansijske izvještaje Ministarstvu pravde BiH.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 10. Belmin

  RE: Ajla

  Ovako piše u članu 44. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, ja sam pisao ovu izjavu o nekativnosti.

  Član 44.

  Izuzetno, finansijske izvještaje nisu dužna podnijeti pravna lica koja su registrovana u tekućojposlovnoj godini i koja, nakon registracije, do 31.decembra tekuće poslovne godine nisuimale drugih promjena na svom računu osim uplate obaveznog depozita, uz napomenu da suta lica dužna do kraja februara tekuće godine obavijestiti Ovlaštenu instituciju iz stava 1. ovogčlana o tim činjenicama podnošenjem Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

  Komentariši
 11. Selim

  Poštovani,

  predali smo bilans stanja i uspjeha u FIU-u, trebamo li iste predati u kantonalno ministarstvo pravde?

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovani,

   Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/16), udruženja i fondacije registrovana na državnom nivou u obavezi su predavati finansijske izvještaje Ministarstvu pravde BiH. Ukoliko je Vaše Udruženje osnovano na kantonalnom nivou nemate obavezu predaje izvještaja Ministarstvu na nivou kantona, izvještaje predajete isključivo FIA-i.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 12. Udruženje

  Poštovani,
  Udruženje ima osnovne prihode od članarina, međutim ima i prihode od vlastitih aktivnosti. S obzirom da je udruženje poslovalo sa gubitkom, zanima me da li uopšte i, ako da, na koji način da obračunamo porez na dobit za dio koji je od vlasitih aktivnosti. Na koju osnovicu računamo porez? Da li prihode od vlastitih aktivnosti umanjujemo za ukupne rashode? Ili porez računamo na ukupne prihode od vlastitih aktivnosti bez umanjenja?

  Lp

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovani,

   Ukoliko je Udruženje imalo prihode po osnovu komercijalnih aktivnosti koje obavljaju i drugi učesnici na tržištu, dužni ste prijaviti i platiti porez na dobit. Osnovica za obračun poreza na dobit je razlika ostvarenih prihoda i s njima povezanih rashoda. Dakle, uzeli biste u obzir i nastale rashode povezane s oporezivom komercijalnom aktivnošću. Porezni bilans ste dužni sačiniti i predati i u slučaju kada je ostvaren gubitak.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 13. Eminaa

  Poštovani,
  u pitanju je fondacija osnovana 2010 godine (dodjeljen id broj i upisana u ministarstvo pravde, ali nikad nije otvoren račun u banci), Novac je bio uplaćen na podračun banke, procedura obustavljena, Da li postoji obaveza predaje godišnjeg izvještaja

  Komentariši
  • Info Capitalia

   Poštovani,

   U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Član 44. “..finansijske izvještaje nisu dužna podnijeti pravna lica koja su registrovana u tekućoj poslovnoj godini i koja, nakon registracije, do 31.decembra tekuće poslovne godine nisu imale drugih promjena na svom računu osim uplate obaveznog depozita, uz napomenu da su ta lica dužna do kraja februara tekuće godine obavijestiti Ovlaštenu instituciju iz stava 1. ovog člana o tim činjenicama podnošenjem Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu“.

   Prema navedenom, za period kada je fondacija nastala, ukoliko niste imali drugih transakcija, niste vršili plaćanja i naplatu gotovinom, nije postojala obaveza predaje Godišnjeg obračuna.
   U periodu nakon toga je bilo potrebno podnijeti zahtjev za brisanje fondacije iz registra. Sve dok imate status pravnog lica u obavezi ste predavati finansijski izvještaj sa nulama.

   Srdačan pozdrav,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.