Da li je udruženju potreban računovođa?
Koje dokumente je potrebno pripremiti za kraj godine?
Godišnji obračun udruženja i rokovi.

Tags:

Godišnji obračun

Krajem jedne i nastupanjem nove poslovne godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje i ispuniti propisane obaveze.  Udruženja i druge neprofitne organizacije su dužna pripremiti, sačiniti određena dokumenta i prezentovati svoj rad. Godišnji obračun udruženja i rokovi će biti pojašnjeni u nastavku.

U prethodnom tekstu smo pisali:

 • da li je jednom udruženju potreban računovođa,
 • šta je to tačno propisano Zakonom o udruženjima i fondacijama,
 • da li morate imati stalno uposlenog računovođu,
 • računovodstvene usluge za udruženja i fondacije,
 • na koji način pripremiti dokumentaciju za kraj poslovne godine.

 

Ukoliko ste pravilno evidentirali i arhivirali dokumentaciju koja vam je pristizala u udruženje (blagajna, izvodi iz banaka, ulazni računi, troškovi poslovanja) certificiranom računovođi ste uveliko olakšali ulazne informacije za pripremu i izradu finansijskog izvještaja.

 

Obavezni ste  godišnji obračun sa svim pripadajućim finansijskim izvještajima i obrascima predati do 28.02. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

Udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko su registrovana na nivou BiH  dužna  su svoje  finansijske izvještaje predati i Ministarstvu pravde BiH najkasnije do 30.04. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

U sljedećoj tablici vam prikazujemo koje to sve obrasce je  dužno pripremiti i sačiniti udruženje, a koji se podnose uz godišnji obračun:

OBRAZAC UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
RAČUNOVODSTVENI ISKAZI  
Bilans stanja Obavezno
Bilans uspjeha Obavezno
Izvještaj o gotovinskim tokovima Može, ali nije obavezno
Izvještaj o promjenama na kapitalu Može, ali nije obavezno
Bilješke uz finansijske izvještaje Može, ali nije obavezno
Godišnji izvještaj o poslovanju Može, ali nije obavezno
STATISTIČKI OBRASCI  
Godišnji izvj. Investicijama (INV-01) Obavezno
Statistički aneks god. Izvješt. Ne predaje se
ANEX-dodatni računov.izvještaj Ne predaje se
Posebni podaci o plaćama i br. zaposenih Obavezno
ČLANARINE I NAKNADE  
Obrazac P/GK FbiH (komore) Ne predaje se
Obrazac TZ (turističke zajednice) Ne predaje se
Obrazac ONŠ (naknada za šume) Ne predaje se
Obrazac OVN (vodne naknade) Može, ali nije obavezno
Obrazac ZS (naknada za nesreće) Obavezno
Obrazac ČOK (obrtničke komore) Može, ali nije obavezno
 

 

NAPOMENA!

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, predsjednik, direktor ili drugo ovlašteno lice neprofitne organizacije odgovoran je i za tačnost, kompletnost, istinitost, fer prezentiranje i pravovremeno podnošenje fnansijskih izvještaja.
Finansijski izvještaji svakog pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certifciranog računovođe koji sadrži naziv “certifcirani računovođa”, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence. Također, fnansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane lica ovlaštenog za zastupanje, tj. od strane predsjednika/direktora neproftne organizacije, i naravno, ovjereni pečatom podnosioca izvještaja.

 

Podsjećamo, udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja tri ili više fizičkih ili pravnih lica, u svim kombinacijama, radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija svrha nije sticanje dobiti. Svoje prihode stiču kroz članarine, dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, u gotovini, uslugama ili imovini, državnim subvencijama, prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, te prihodima stečenim kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno statutom.

 

BITNO!

Udruženja se po propisima smatraju neprofitnim organizacijama i nisu obveznici poreza na dobit.  Međutim, ukoliko oni svojim poslovanjem obavljaju neku tržišnu djelatnost, te ostvaruju i druge prihode sa tržišta, koje nisu navedene u Zakonu o fondacijama i udruženjima BiH, odnosno nisu navedene kao neoporezivi prihodi u Zakonu o porezu na dobit FBiH, tada  postaju obveznici poreza na dobit za dobit koju ostvare obavljanjem tih tržišnih aktivnosti i shodno tome imaju obavezu predaje poreznog bilansa.

 

Udruženja koja imaju obavezu predaje poreznog bilansa, to su dužni učiniti najdalje do 31.3. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu, nezaboravljajući priložiti i bilans uspjeha za istu poslovnu godinu.

 

 

Izvori:

„Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01, Zakon o udruženjima i fondacijama BiH
„Službeni glasnik BiH“, broj: 42/03, 63/08, 76/11, 94/16, Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama BiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj:  83/09, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
”Službene novine Federacije BiH”, broj:  15/16, Zakon o porezu na dobit
Revicon, (2017), Godišnji obračun za 2016. godinu, pp. 21

12 Responses to “HOW TO: Godišnji obračun i obrasci koje predaju Udruženja”

 1. Jeca

  Tabela koju ste napravili je za BRAVO BRAVO BRAVO. Retko gde mozemo procitati neko ISKUSTVENO znanje. Sto vise tekstova na temu realne ekonomije.

  Komentariši
 2. Semir

  Lijep pozdrav,prativ vas rad i sve pohvale…ako moze jedno pitanje Obrtnicka radnja konkretno servis racunara ,sta smo sve duzni predat uz zavrsni racun,mislim koje obrazce,hvala unaprijed

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovani,

   Hvala na pozitivnim impresijama. Za Vašu obrtničku radnju potrebno je da za 2017. godinu pripremite sljedeće obrasce i predate ih do 31.3.2018. godine;
   SPR – 1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti,
   GPD – 1051 -Godišnja prijava poreza na dohodak.

   Pored ova dva obrasca bilo je potebno do 28.2.2018. godine sačiniti i predati;
   ČOK – Članarine obrtničkoj komori,
   OVN – izvještaj o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama,
   ZS – izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj posebnoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
   OVN i ZS obrasce predajete ukoliko imate zaposlenike.

   Propisani obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH. (http://www.pufbih.ba/v1/)

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 3. adela

  Poštovani,
  Zanima me da li je na snazi da godišnje obračune, konsolidovane itd ne može potpisati osoba angažovana na ugovor o djelu nego računovodstvena agencija ili osoba koja je u radnom odnosi u toj firmi a CR je?, radi se o udruženju.
  Hvala,
  Lp

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovana,

   Novi zakon o računovodstvu i reviziji nije još uvijek usvojen, te ne znamo da li će biti usvojen u ovom obliku ili će biti još nekih dodatnih izmjena.
   Trenutno, finansijske izvještaje Vam mogu potpisati bilo koji CR sa važećom licencom.

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 4. FEMME

  Poštovanje.

  Udruženje mi se obratilo s molbom za sastavljanje završnog obračuna za 2017. godinu, sad u julu mjesecu. Nisu bili aktivni od 2012., i zadnji predati obračun im je od 2012. Nisu ga ugasili, ali nisu bili ni aktivni. Jedino im je bila aktivna bankarska provizija za održavanje transakcijskog računa, koja im je “pojela” sredstva na ž-r i odvela u minus. Odlučili su ponovo pokrenuti udruženje, pa im treba završni račun. Da li se može predati izvještaj naknadno, mislim poslije utvrđenog roka 28.02.? Hoće li FIA prihvatiti izvještaje? Ako imate dodatni savjet, dobrodošao je.
  Hvala unaprijed.

  Komentariši
 5. Capitalia d.o.o.

  Poštovana,

  Agencija FIA je u 7. mjesecu poslala Opomenu pred pokretanje prekršajnog postupka svim pravnim licima koji nisu podnijeli izvještaj za 2017. godinu. U opomeni je upisano između ostalog: „obaviještavamo Vas da ukoliko ne dostavite finansijske izvještaje za 2017. godinu, kao i za sve prethodne godine za koje niste izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01.09.2018. protiv Vas će biti pokrenut prekršajni postupak, za koju su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM u skladu sa članom 69. stav (1) tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

  Prema našem dosadašnjem iskustvu pravna lica koja su sa zakašnjenjem podnosila finansijske izvještaje nisu snosili sankcije, međutim uglavnom se radilo o izvještajima za prethodnu godinu.

  Naš savjet je da se predaju finansijski izvještaji za sve 4 godine (2013.-2017. godina).

  S poštovanjem,
  Capitalia d.o.o.

  Komentariši
 6. Ana

  Mi smo udruga odnosno Kulturno umjetničko društvo.Do sda nismo dobivali nikakve opomene za ne predavanje godišnjeg izvješća-niti smo ga predavali..predavali smo ispunjene formulare za statistiku.Pošto smo udrugu osnovali 2012. molim Vas savjet ,dali trebamo predati završne obračune za sve predhodne godine ili samo za 2017 pošto smo dobili opomeni od agencije da izvješća predamo do 01.09.

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovana,

   Agencija FIA je u 7. mjesecu poslala Opomenu pred pokretanje prekršajnog postupka svim pravnim licima koji nisu podnijeli izvještaj za 2017. godinu. U opomeni je upisano između ostalog: „obaviještavamo Vas da ukoliko ne dostavite finansijske izvještaje za 2017. godinu, kao i za sve prethodne godine za koje niste izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01.09.2018. protiv Vas će biti pokrenut prekršajni postupak, za koju su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM u skladu sa članom 69. stav (1) tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

   Prema našem dosadašnjem iskustvu pravna lica koja su sa zakašnjenjem podnosila finansijske izvještaje nisu snosili sankcije, međutim uglavnom se radilo o izvještajima za prethodnu godinu.

   Naš savjet je da se predaju finansijski izvještaji za svih 6 godina (2012.-2017. godina).

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši
 7. Strukovno udruzenje

  Postovani,
  U pitanju je udruzenje u Republici Srpskoj. Strukovno udruzenje koje je od 2015 registrovano i takodje nije predan nijedan izvjestaj. Na zalost nikada nije proradilo kako treba usmislu clanarina i bankarske provizije su pojele svih 20 KM koje je udruzenje imalo na racunu. Moze li se naknadno podnijeti izvjestaj tako brinem zbog toga.

  Komentariši
  • Capitalia d.o.o.

   Poštovani,

   U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, sva pravna lica su dužna da sačine finansijske izvještaje za svaku godinu poslovanja. Godišnji finansijski izvještaji se predaju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu. APIF je obavezan da Poreskoj upravi Republike Srpske dostavi podatke o licima koja nisu izvršila predaju finansijskih izvještaja. Obavještavamo Vas da kazna za nedostavljanje izvještaja za pravna lica iznosi 3.000 KM do 15.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 300 KM do 1.500 KM.

   Prema dosadašnjem iskustvu, pravna lica koja su samovoljno izvršili predaju finansijskih izvještaja nakon isteka Zakonskog roka nisu snosili sankciju. Uzimajući u obzir više navedeno, savjetujemo Vas da u što kraćem roku sačinite i predate finansijske izvještaje za 2015., 2016. i 2017. godinu.

   S poštovanjem,
   Capitalia d.o.o.

   Komentariši

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.