Da li se uveo novi porez na freelancere? Kako prijaviti i platiti porez?
Kako se obračunava porez na dohodak? Da li postoji pravo korištenja rashoda koje imaju?
Da li freelanceri imaju pravo na lični odbitak? Da li se treba registrovati ukoliko obavljamo samostalnu djelatnost?
Zašto fizička lica trebaju predavati godišnje porezne prijave? Svi odgovori na jednom mjestu, pročitajte…

Tags:

Freelancer
 Često se pitamo ko su obveznici plaćanja poreza?
Da li se uveo novi porez na freelancere?
Kako prijaviti i platiti porez?
Da li se treba registrovati ukoliko obavljamo samostalnu djelatnost?
Zašto fizička lica trebaju predavati godišnje porezne prijave?

 

Ponavljaju se ista pitanja, a stvar je riješena 1.1.2009. godine donošenjem i početkom primjene Zakona o porezu na dohodak FBiH.

 

Doduše, propisi bi mogli biti jasniji i precizniji, institucije bi mogle mnogo bolje informisati javnosti o istom, prikupljeni porezi bi se trebali raspoređivati pravednije, ali obaveza postoji bez obzira na mnoge kritike i probleme. O temi zašto plaćamo poreze smo pisali u jednom od ranijih blogova.

 

Zakon o porezu na dohodak FBiH je propisao način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih osoba u FBiH.

Znači sve fizičke osobe u FBiH, rezidenti FBiH i nerezidenti koji ostvare dohodak u FBiH, su obveznici plaćanja poreza na dohodak u FBiH.

Fizičke osobe mogu ostvarivati dohodak iz jednog ili više izvora. U odnosu na vrstu i izvore prihoda isti su u obavezi prijaviti i platiti porez. Samo u slučajevima kada fizička osoba zaposlena (u radnom odnosu) kod jednog poslodavaca i ostvaruje dohodak samo od njega, ne mora podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Svi ostali slučajevi uključujući i freelancere su dužni sami prijavljivati ostvarene dohotke i plaćati porez.

Također, važno je istaći da ukoliko freelancerska aktivnost pređe granice sporadičnosti i te aktivnosti prerastu u kontinuiranu djelatnost tj. ukoliko postoji namjera da se navedene aktivnosti ponavljaju radi ostvarenja dohotka, freelanceri se moraju registrovati. Zavisno od vrste poslova najčešće se registracija ovakvih djelatnosti vrši u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

 

E sad, kako freelanceri koji ostvaruju dohodak iz inostranstva prijavljuju porez?

Freelanceri su dužni, za svaki dohodak ostvaren iz inostranstva, sami putem Obrasca AMS – 1035 obračunati i prijaviti porez na dohodak. Rok za plaćanje akontacije poreza je naredni dan od dana kada su primili dohodak.

 

  • Kako se se obračunava porez na dohodak?
  • Da li postoji pravo korištenja rashoda koje imaju?
  • Da li freelanceri imaju pravo na lični odbitak?
  • Šta u slučajevima kada je porez plaćen u zemlji iz koje je primljen dohodak?

 

Mislimo da je najjednostavnije na ova pitanja odgovoriti primjerom u kojem freelancer primi dohodak iz inostranstva na račun u FBiH u iznosu 1.000 KM.

Iznos dohotka       1.000,00
 Mogućnost korištenje za troškove 20% *          200,00
 Iznos koji se upisuje u kolonu 9) obrazaca AMS -1035          800,00
 Zdravstveno osiguranje za uplatu 4%             32,00   
 Osnovica za porez          768,00
 Iznos poreza na dohodak 10%, za uplatu             76,80   
 Ukupno obaveza frilensera za uplatu          108,80   

*u slučaju da se radi o Autorskoj naknadi moguće je koristiti 30% umanjenje za troškove ili stvarni iznos rashoda

 

Iz navedenog primjera se vidi da je na primljenih 1.000 KM dohotka iz inostranstva freelancer trebao platiti ukupno 108,80 KM za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak tj. 11% primljenog iznosa.

Pored navedenog freelancer je obavezan predati i godišnju poreznu prijavu, Obrazac GPD – 1051, što će mu omogućiti i korištenje ličnog odbitka i povrat određenog iznosa plaćene akontacije poreza na dohodak.

Dohodak od samostalne djelatnsoti          768,00
 Lični odbitak za jedan mjesec          300,00
 Osnovica poreza na dohodak          468,00
 Iznos porezne obaveze 10%             46,80
 Uplaćene akontacije poreza             76,80
 Razlika za povrat             30,00   

 

Pravo na lični odbitak se stiče u konačnom obračunu poreza na dohodak. U našem primjeru freelancer će se predajom Obrasca GPD – 1051  prijaviti za povrat 30 KM poreza na dohodak.

Prema našem iskustvu povrat poreza se vrši u roku od nekoliko mjeseci nakon roka predaje godišnje prijave, a rok je 31.3.

 

Da rezimiramo, na primljenih 1.000 KM dohotka freelancer je trebao platiti 108,80 KM najkasnije naredni dan od dana primitka, a ostvariti pravo na korištenje ličnog odbitka na kraju godine i dobiti nazad 30 KM plaćenog poreza sredinom naredne godine.

Dakle, kada uzmemo u obzir povrat 30 KM poreza na dohodak ukupni dodatni trošak na 1.000 KM dohotka iz inostranstva iznosi 78,80 KM što je 8% primljenog iznosa, umjesto ranije spomenutih 11%.

Dodatno treba naglasiti da se porez na dohodak koji je plaćen u stranoj državi priznaje kao umanjenje od poreza na dohodak u FBiH, s tim da umanjenjene ne može preći visinu poreza primjenom stope u FBiH.

 

Ako niste sigurni kako prijaviti porez i izvršiti svoje obaveza CAPITALIA vam stoji na raspolaganju za finansijske i porezne savjete.

O plaćanju poreza fizičkih osoba (među njima sada i freelancera), te o predaji poreznih prijava nikada se nije govorilo ovako često niti ovoliko glasno. Razlog tome može biti i finanijska neinformiranost velikog broja građana.

 

Ako želite to promijeniti, saznati koja su vaša prava i obaveze, koje mogućnosti imate, prijavite se na CAPITALIA newsletter, Facebook i LinkedIn stranicu. Često dijelimo finansijske, porezne i pravne savjete, obavještavamo vas o rokovima pristiglih obaveza.

 

U prilogu ovog bloga nalazi se Obrazac AMS-1035, Obrazac GPD-1051 i mišljenje nadležnog Ministarstva finansija FBiH.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.