logo-long-b

Izdavanje prethodnih poreznih mišljenja

Iskustva primjene prethodnog poreznog mišljenja pokazuju da se radi o institutu koji je neizostavan kao sredstvo izgradnje savremenog poreznog sistema, u kojemu se velika pozornost poklanja zaštiti prava poreznih obveznika. Svrha instituta prethodnog poreznog mišljenja: U Federaciji BiH se od 1. juna 2024. godine primjenjuje novi Pravilnik o mišljenjima Porezne

Pročitaj više

Neoporezive naknade i pomoći zaposlenicima u Federaciji Bosni i Hercegovini

Poslodavci zaposlenicima pored redovne plaće mogu isplaćivati i različite neoporezive naknade i pomoći. Naime, isplatom neoporezivih naknada poslodavci zapravo dodatno nagrađuju zaposlenike za njihov doprinos razvoju poslovnih procesa, a što se pozitivno odražava na povećanje njihove produktivnosti i motiviranosti, te u konačnici i materijalni položaj. Na taj način omogućava se

Pročitaj više

Porezni poticaj po osnovu novog zapošljavanja 

Poslodavci imaju mogućnost prilikom zapošljavanja novih radnika koristiti porezne poticaje, uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta. Na taj način mogu dodatno smanjiti troškove poslovanja, a što je u trenutnim ekonomskim okolnostima od iznimnog značaja.  U nastavku teksta, podsjetit ćemo na uslove koje je potrebno ispuniti za ostvarenje prava na porezne poticaje.

Pročitaj više

Podnošenje finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Finansijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz finansijskog položaja i uspješnostiposlovanja poduzetnika. Na osnovu finansijskih izvještaja potencijalni investitori dobivajupotrebne informacije kako bi mogli procijeniti poslovanje poduzetnika, te razvoj preduzeća ubudućem vremenskom razdoblju. Poznata je činjenica da su finansijska sredstva investitoraod velikog značaja za stabilnost poslovanja i daljnji napredak preduzeća.

Pročitaj više

Podnošenje PDV prijava kvalificiranom elektronskom potvrdom

Bosna i Hercegovina po uzoru na države članice Evropske unije sve više provodi digitalizaciju poslovnih procesa, kako bi poslovnim subjektima olakšala i ubrzala njihovo poslovanje. Brojne su prednosti digitalizacije poslovanja kao na primjer povećanje učinkovitosti, smanjenje operativnih troškova, veća produktivnost zaposlenika, manja mogućnost ljudskih pogrešaka, sigurnije čuvanje podataka u oblaku…

Pročitaj više

Porezni status privremenih i povremenih poslova u FBIH

Iako poreznim propisima nije konkretno definiran porezni status dohotka ostvarenog od privremenih i povremenih poslova, to nikako ne znači da ga se ne može porezno tretirati. Naime, prema poreznim propisima, odnosno Zakonu o porezu na dohodak, razlikuje se dvije vrste djelatnosti od kojih se ostvaruje dohodak, odnosno samostalne i nesamostalne

Pročitaj više

Faktoring i otkup potraživanja u Bosni i Hercegovini

Komplikovana zakonska rješenja i česte izmjene stavova i postupanja Uprave za indirektno oporezivanje predstavljaju izazov za poslovne subjekte.  Faktoring i otkup potraživanja sa aspekta Zakona o PDV-u. Šta je faktoring? Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine. Ova tražbina je nastala iz ugovora o prodaji

Pročitaj više

Kome treba studija o transfernim cijenama?

Al Capone i porezi su opštepoznata priča. Davne 1931 nedodirljivi Al završio je u Alkatrazu zbog poreske utaje. Mnogo godina kasnije 2013, na drugom kraju svijeta, sasvim drugačija priča. Pavel Vinogradov, ruski kosmonaut platio je porez ebankingom sa svemirske stanice. Priče su, naravno, sasvim različite, ali je poruka preko 80

Pročitaj više

Avansi u sistemu PDV-a

Avansi u sistemu PDV-a izazivaju mnogobrojne nedoumice i sporne situacije u poslovnoj praksi poreskih obveznika i Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Postalo je očigledno da su postojeće pravne norme nedorečene i da nisu dovoljno „praktične“ za primjenu u poslovnim transakcijama i situacijama.

Pročitaj više