Mogućnosti u naplati potraživanja uslijed kašnjenja?

Posted by & filed under Novosti.

Autor: dr.sc. Mirna Pajević U vrijeme tržišne nestabilnosti kada se svaka kompanija zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju dužnika suočava sa poteškoćama u likvidnosti i platnom nedisciplinom, izuzetno je važno znati koje su zakonom regulisane mogućnosti i uslovi naplate potraživanja,… više

Ko plaća najveći porez u EU?

Posted by & filed under Novosti.

najveći porez u EU

Ko plaća najveći porez u EU? Rasprave o visini poreza su česte ali rijetko se mogu dovesti u kontekst poređenja sa porezima u drugim zamljama.

BLOG: Šta nas očekuje u 2016. godini?

Posted by & filed under Novosti.

Kraj godine, gotovo poslovično, donosi razmišljanje o urađnom te okretanje novog lista sa nadom u bolju budućnost. Prazničnu atmosferu donekle kvari magla, a i sve više posla, jer u računovodstvu je potrebno podvući mnogo „crta“ i okrenuti mnogo novih listova…. više

Javni poziv poslodavcima

Posted by & filed under Novosti.

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa… više