logo-long-b

Podnošenje finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Finansijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz finansijskog položaja i uspješnostiposlovanja poduzetnika. Na osnovu finansijskih izvještaja potencijalni investitori dobivajupotrebne informacije kako bi mogli procijeniti poslovanje poduzetnika, te razvoj preduzeća ubudućem vremenskom razdoblju. Poznata je činjenica da su finansijska sredstva investitoraod velikog značaja za stabilnost poslovanja i daljnji napredak preduzeća.

Pročitaj više

Podnošenje PDV prijava kvalificiranom elektronskom potvrdom

Bosna i Hercegovina po uzoru na države članice Evropske unije sve više provodi digitalizaciju poslovnih procesa, kako bi poslovnim subjektima olakšala i ubrzala njihovo poslovanje. Brojne su prednosti digitalizacije poslovanja kao na primjer povećanje učinkovitosti, smanjenje operativnih troškova, veća produktivnost zaposlenika, manja mogućnost ljudskih pogrešaka, sigurnije čuvanje podataka u oblaku…

Pročitaj više

Porezni status privremenih i povremenih poslova u FBIH

Iako poreznim propisima nije konkretno definiran porezni status dohotka ostvarenog od privremenih i povremenih poslova, to nikako ne znači da ga se ne može porezno tretirati. Naime, prema poreznim propisima, odnosno Zakonu o porezu na dohodak, razlikuje se dvije vrste djelatnosti od kojih se ostvaruje dohodak, odnosno samostalne i nesamostalne

Pročitaj više

Faktoring i otkup potraživanja u Bosni i Hercegovini

Komplikovana zakonska rješenja i česte izmjene stavova i postupanja Uprave za indirektno oporezivanje predstavljaju izazov za poslovne subjekte.  Faktoring i otkup potraživanja sa aspekta Zakona o PDV-u. Šta je faktoring? Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine. Ova tražbina je nastala iz ugovora o prodaji

Pročitaj više

Kome treba studija o transfernim cijenama?

Al Capone i porezi su opštepoznata priča. Davne 1931 nedodirljivi Al završio je u Alkatrazu zbog poreske utaje. Mnogo godina kasnije 2013, na drugom kraju svijeta, sasvim drugačija priča. Pavel Vinogradov, ruski kosmonaut platio je porez ebankingom sa svemirske stanice. Priče su, naravno, sasvim različite, ali je poruka preko 80

Pročitaj više

Avansi u sistemu PDV-a

Avansi u sistemu PDV-a izazivaju mnogobrojne nedoumice i sporne situacije u poslovnoj praksi poreskih obveznika i Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Postalo je očigledno da su postojeće pravne norme nedorečene i da nisu dovoljno „praktične“ za primjenu u poslovnim transakcijama i situacijama.

Pročitaj više

Menadžerski ugovori stranaca

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca. Jedna od odredbi je potpisati menadžerski ugovor. Poslovnu funkciju stranac može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko nerezident obavlja funkciju direktora/člana uprave bez

Pročitaj više

Naplata potraživanja uslijed kašnjenja: Koje su mogućnosti

U vrijeme tržišne nestabilnosti kada se svaka kompanija zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju dužnika suočava sa poteškoćama u likvidnosti i platnom nedisciplinom, izuzetno je važno znati koje su zakonom regulisane mogućnosti i uslovi u naplati potraživanja, kao i propisani rokovi čijim propuštanjem kompanije mogu trpjeti posljedice u vidu gubitaka

Pročitaj više

Izmjene i dopune uredbe o načinu plaćanja gotovim novcem

Kako smo objavili u predhodnom Newsletteru, Vlada FBiH je na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine donijela Uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovinom, kojom se dodatno propisuje gotovinsko poslovanje. S obzirom da je ova Uredba izazvala dosta negodovanja od strane poslodavaca, a posebno zbog obaveze pologa pazara čak i za

Pročitaj više