capitaliablog-logo-long-b
Capitalia

BLOG: Izmjene radnog i poreznog zakonodavstva u 2016. godini

U Zakonodavstvu Federacije BiH i BiH u godini koja je već na izmaku dogodio se veliki broj promjena koje su utjecale na rad preduzeća u BiH. Pored toga, sve promjene o kojima smo vam pisali na Capitalia blogu i našem Newsletteru, uticale su i na rad računovođa u BiH. Na kraju ove 2016. godine želimo vas još jednom podsjetiti na neke od promjena koje su se dogodile u zakonodavstvu BiH, a koje su uticale na poslovanje računovodstvenih servisa i njihovih klijenata.

 • Prestanak važenja radne knjižice

Zaključno sa 30. 06. 2016. godine radne knjižice su prestale važiti. Odlazak u povijest jednog od značajnijih dokumenata kojima se dokazivao stečeni radni staž dobit će svoj digitalni oblik, a svaki vlasnik svoju je radnu knjižicu dobio već krajem augusta.

 • Povećanje minimalne satnice

Izmjenom Kolektivnog ugovora za Federaciju BiH satnica u Federaciji BiH povećana je sa 2,05 na 2,31 KM. Ova izmjena o kojoj smo pisali još u julu 2016 dovela je  do promjene visine minimalne plaće sa 372 KM na 412,50 KM.

 • Propisana  metodologija  izrade dokumentacije o transfernim cijenama

Novi Pravilnik o transfernim cijenama koji je u Službenim novinama Federacije BiH objavljen u augustu 2016. detaljno je  propisao  metodologiju  izrade dokumentacije o transfernim cijenama i metode koje se pri tome koriste.

Definiciju transfernih cijena i objašnjenja o obvezama poreznih obveznika koji u svom poslovanju koriste transferne cijene navodili smo u tekstu objavljenom u septembru 2016. godine koji možete pročitati ovdje.

 •  Direktor kompanije može biti i bez radnog odnosa

Zakon o radu koji je stupio na snagu u aprilu 2016. godine definisao je radno pravni status direktora tako da direktor može funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa. U slučaju da direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom. Detaljnije o ovim propisima možete čitati u našem tekstu: Da li znate? Direktor može obavljati funkciju bez radnog odnosa!

 • Uveden poticaj za novoprimljene radnike

Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH ukinuta su neka ranija oslobađanja umjesto kojih su uvedene nove olakšice za poslodavce. Detaljnije o novouvedenim olakšicama možete pročitati u tekstu Da li znate? Novoprimljeni radnici umanjuju porez na dobit u FBiH!

Mi ćemo ovdje spomenuti da poticaj za novoprimljene radnike podrazumijeva i obvezu sklapanja ugovora na 12 mjeseci, te da novoprimljeni zaposlenik u prethodnih pet godina nije bio zaposlen kod istog poslodavca.

 • Smanjene stope amortizacije priznate u poreznom bilansu

Porezno priznate stope amortizacije dugotrajne imovine (maksimalne) su:

 1. građevinski objekti 5%,
 2. ceste, komunalni objekti, željeznica – 10%,
 3. oprema, vozila, postrojenja 15%
 4. oprema za vodoprivredne, vodovodne i kanalizacijske sisteme – 15%,
 5. hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša – 33,3%,
 6. višegodišnji zasadi – 15%,
 7. osnovna stada – 40% i
 8. nematerijalna imovina – 20%.
 • Smanjeni iznosi neoporezivog toplog obroka

Naknada za topli obrok (ishranu u toku rada) je duplo smanjena na 1% od prosječne neto plaće u FBiH prema posljenjem statističkom objavljenom podatku. Izmjena se primjenjuje od 3.10.2016. godine.

 • Novi zakon o finansijskom poslovanju

Novi zakon pokušava smanjiti nelikvidnost, uvesti reda i kazniti društva i menadžmente koji kasne s plaćanjem. Jedan od razloga donošenja zakona je i usklađivanje lokalnog zakonodavstva sa Direktivom Europskog parlamenta i vijeća, o borbi protiv kašnjenja s plaćanjem.

Najznačajnija novina je određivanje maksimalnih rokova plaćanja. Društva mogu ugovoriti plaćanja do 60 dana. Ukoliko nisu ništa ugovorili rok za plaćanje je 30 dana, a sva plaćanja preko 60 dana moraju biti obezbjeđena bankarskom garancijom ili avaliranom mjenicom.

Pored navedenog zakon uvodi nova pravila za uprave i nadzorne odbore koji su zaduženi da provode mjere redovnog praćenja i izvještavanja o stanju likvidnosti i adekvatnosti kapitala firme. Zakon strogo propisuje postupke u slučajevima nelikvidnosti te predviđa kazne u slučaju kašnjenja u plaćanju i neispunjavanju propisanih obaveza.

Na ovoj listi naveli smo nekoliko značajnijih propisa, ako želite detaljnije proučiti sve zakonske izmjene i propise, praktične savjete i analize posjetite CAPITALIA blog ili se prijavite na besplatni Newsletter koji jednom mjesečno šaljemo na vašu adresu.

 

Autor: Irena Omazić

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!