logo-long-b
Irena Omazić

Prednosti angažovanja računovodstvene agencije?

Sadržaj

Prednosti angažovanja računovodstvene agencije, umjesto internog odjela u kompaniji, su višestruke. Ne govorim to zato što je ovo blog računovodstvene agencije koja malim i velikim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama pruža usluge. Prednosti zaista postoje, a u daljnjem tekstu slijedi bolje pojašnjenje svih aspekata ovakvog vida suradnje.

 

Šta znači imati računovodstvo inhouse

Imati odjel računovodstva inhouse, odnosno uvijek prisutni interni odjel računovodstva, ima svojih prednosti. Odjel je uvijek dostupan, računovođe su svakodnevno prisutni, poznaju sve aspekte poslovanja kompanije, postoji predvidivi načini rada od kojeg se rijetko odstupa…

Ako postoje prednosti, sigurno postoje i nedostaci

Nekada je interni odjel računovodstva bio gotovo pravilo do kojeg je držala većina kompanija. Razvoj tehnologije, uvođenje softvera u računovodstvenu praksu, promjene poslovnog ambijenta i česte zakonske izmjene uticale su na to da interni odjel računovodstva nije uvijek plus za kompaniju koja ga ima.

Posjedovanje vlastitog odjela računovodstva podrazumijeva njegovo “održavanje”, što znači:

  • stalnu edukaciju uposlenih
  • organizaciju rada
  • osiguravanje sredstava i alata za rad…

Pored osnovnih potreba za jedan odjel, postoje i organizacijski izazovi!

Kako organizovati edukaciju ako su vam računovođe potrebni u kompaniji? Ako se na edukacije ide u više grupa to podrazumijeva povećanje troškova. Kako odjel brzo prilagoditi novim okolnostima poslovanja ako su svi naviknuti na ustaljen način rada? Kako organizovati interni odjel da vlasnik/direktor ne brine o svemu?

Još jedna mana je što pored odjela računovodstva mora postojati još jedan odjel, onaj za ljudske resurse, koji će brinuti o odjelu računovodstva kao i svim drugima.

Ne treba zaboraviti da je cloud poslovanje, softver i obuka ljudi poprilična investicija koje se ne završava instaliranjem.

Stalna edukacija i održavanje sistema koštaju. Troškovi jednog inhouse odjela računovodstva su poprilično visoki.

 

Šta predstavlja angažman agencije za računovodstvo

Prije angažovanja računovodstvene agencije potrebno je upoznati se sa svim aspektima ovakvog načina poslovanja i suradnje s agencijom.

Agencija će sama ponuditi osnovne informacije o načinu komunkacije i rada s klijentima, najbolje primjere iz prakse i preporuke.

Ono što klijentu ulijeva povjerenje je:

  • reputacija računovodstvene agencije
  • tim s kojim će klijent surađivati
  • način na koji se komunicira sa klijentima

Za svakog je klijenta važno shvatiti da angažovanje računovodstvene agencije može unaprijediti poslovanje, i ne predstavlja puko “unajmljivanje” alata i radne snage.

 

Šta ćete dobiti angažovanjem agencije

Suradnja sa računovodstvenom agencijom pruža:

  • kompletnu uslugu koja je kompaniji / udruženju / zanatu potrebna
  • educirane i informirane ljude
  • softver koji olakšava i ubrzava rad kako u kompaniji tako i na terenu
  • održavanje i ažuriranje softvera i u skladu s tim edukaciju uposlenih u kompaniji

Koje su prednosti angažovanja računovodstvene agencije

Postoji samo jedna prednost kod angažovanja računovodstvene agencije, a to je da agencija brine o svemu!

Klijent se treba upoznati i naviknuti na način rada sa outsource odjelom računovodstva, sve ostalo nije briga klijenta.

Pravovremeno dostavljanje podataka, podjela poslova, stalno dostupne informacije,  pripreme izvještaja za banku, zaštita pred inspekcijskim organima, sve ovo je briga agencije i njezinog tima uposlenih.

Klijent ne brine o tome tko smije potpisati izvješće, da li je potrebna edukacija računovođa.

Klijent ne brine o tome što je netko napustio posao jer želi drukčiji razvoj karijere, pa u timu nedostaje certificirani računovođa.

Na sve to misli računovodstvena agencija koja je desna ruka u poslovanju kompanije.

Još jedna prednost ostvarivanja suradnje sa agencijom je i stalno financijsko i poslovno savjetovanje na koje se klijent može osloniti jer dolazi od ljudi koji raspolažu informacijama, prate trendove struke.

Podaci stranih agencija pokazuju da se za angažovanje računovodstvene agencije ne odlučuju samo male kompanije. Sve je više velikih kompanija koje se oslanjaju na outsource agencije za računovodstvo, a za to postoji jednostavan razlog.

Agencija za računovodstvo je 30-50% jeftinije poslovno rješenje od vlastitog odjela za računovodstvo.

Koje su mane angažovanja računovodstvene agencije?

Kad malo bolje razmislimo, mane nema. Zaista!

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!