logo-long-b
Capitalia

Zakonski okvir za online shop u BiH: Šta je potrebno za trgovanje na internetu

Sadržaj

Trgovina putem interneta ili Internet trgovina (elektronska trgovina, online shop) je sve zastupljeniji oblik trgovine. Za razliku od klasične prodavnice koja zahtjeva veliko ulaganje u infrastrukturu, zaposlene, opremu i slično, organizacija internet trgovine (koju često zovemo online shop) je puno jeftinija. Obično se pokreće uz klasičnu trgovinu, ali i potpuno samostalno.

U BiH potencijali internet trgovine nisu još uvijek u potpunosti prepoznati, a naš cilj je da približimo ovu temu našim čitaocima koji razmišljaju o ovoj vrsti djelatnosti.

Iako ovaj oblik ima svojih nedostataka,  u nastavku teksta ćemo se osvrnuti na njegove prednosti.

 1. Internet je tržište bez granica i omogućava globalno poslovanje širem svijeta. Do sad smo bili ograničeni na mali segment tržišta koji se odnosi na jedno mjesto, a sada svoje proizvode i usluge možemo da nudimo širom svijeta.
 2. Niži troškovi poslovanja – pokretanje Internet stranice zahtijeva daleko manje troškove od otvaranja klasične trgovine, a otvara se mogućnost reinvestiranja novonastale dobiti u marketing.
 3. Internet trgovina radi 24 sata dnevno, 7 sati sedmično, 365 dana u godini. To omogućava stvaranje većeg prometa u odnosu na klasične trgovine koje su ograničene radnim vremenom.
 4. Omogućen je potpuni komfor – Vaš kupac iz udobnosti svoga doma pristupa prodavnici, vrši plaćanje i dostavu proizvoda.
 5. Česta dilema jeste koliko je zaista sigurno kupovati nešto putem interneta? Sigurnost kupovine na internetu je izjednačena sa trgovinom putem kartica i POS terminala. Na internetu čak imate i posredničke servise koji povećavaju sigurnost kupovine.
 6. Informacije o aktuelnim cijenama i popustima su uvijek dostupne. Na ovaj način štedite vrijeme koje bi proveli obilazeći klasične trgovine i štedite novac lakšim poređenjem cijena pojedinih trgovina. Ovo je prednost i za kupca i za prodavca.
 7. Mogućnost da nabavite proizvode  koji se trenutno ne nudi na domaćem tržištu.
 8. Iskustva drugih potrošača Vam kao kupcu pomažu da ocijenite kvalitet Internet trgovine i samog trgovca.  Kada ste u svojstvu prodavca truditi ćete se da kvalitet usluga dovedete na najviši mogući nivo.
 9. Broj Internet korisnika i broj potrošača koji kupuju proizvode i usluge putem interneta je sve veći.

Online shop i zakonodavni okvir u BiH

Internet trgovina u BiH je regulisana Zakonom o unutrašnoj trgovini  („Sl. novine FBiH“, broj 40/10). Trgovinom se mogu baviti fizička lica (samostalni poduzetnici) registrovani u Općini i pravna lica (firme) registrovane kod nadležnog suda. Osnovna razlika jeste da se fizička lica mogu baviti ISKLJUČIVO trgovinom na malo dok se pravna lica mogu baviti trgovinom na malo i veliko.

Klasifikacija djelatnosti u online trgovini

Online trgovina u BiH je Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 svrstano u

 • područje G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala,
 • grana 47.9 trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
 • razred 47.91 trgovina na malo preko pošte ili interneta.

Ukoliko pravno ili fizičko lice obavlja internet trgovinu na vlastitoj web stranici, i pri tome se bavi informacijskim uslužnim djelatnostima, takva djelatnost je razvrstana u granu:

 • 63.1 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima; internetski portali,
 • razred 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima
 • 63.12 Internetski portali.

Informacije koje je prodavac dužan staviti online shopu

Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu  (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/07) navodi da je prodavac dužan na svojoj internet trgovini (web stranici, web shopu) staviti kupcima na raspolaganje informacije:

 • Ime ili naziv firme;
 • Mjesto i adresu svog sjedišta;
 • Podatke, na osnovu kojih korisnik može sa njim brzo i neposredno stupiti u kontakt, uključujući i elektronsku poštansku adresu;
 • Ako je registrovan u sudskom, trgovačkom ili javnom registru, svoj registarski broj kao i instituciju kod koje je registrovan;
 • Identifikacioni broj koji se odnosi na porez na dodatu vrijednost.

Obavezne su i sljedeće informacije:

 • Profesionalnu ili sličnu instituciju kod koje je davalac usluga registrovan;
 • Profesionalni naziv zemlje koja ga je odobrila;
 • Uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti.

Zakon o zaštiti potrošača BIH (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06) definiše da prodajna cijena proizvoda i usluga je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi, doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa.  Stoga, internet trgovina mora davati nedvosmislene informacije kako bi prosječan korisnik mogao biti u potpunosti zaštićen bilo kojeg vida prevare. Internet prezentacija treba sadržavati istaknut pravilnik o formiranju cijena, uslove prodaje i ostale bitne informacije za korisnike.

Registracija djelatnosti

Prodaja na daljinu je poseban oblik trgovine koja podrazumijeva prodaju putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, interneta i sl.). Kupoprodajni ugovor se sklapa putem interneta, a plaćanje se može vršiti gotovinom, karticom ili putem web servisa za plaćanje.

Trgovac je pravna ili fizička osoba registrovana za obavljanje kupovine/prodaje robe i/ili vršenje trgovačkih usluga.  Trgovac koji je pravna osoba se registruje u nadležnom sudu prema sjedištu pravne osobe. Trgovac koji je fizička osoba se registruje u općini prema sjedištu obrta.

Internet trgovina i minimalno – tehnički uslovi

Obavljanje djelatnosti prodaje putem interneta, internet trgovinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine i koji mora da posjeduje odgovarajući poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova i odgovarajuća sredstva i opremu, zavisno od oblika daljinske trgovine koju obavlja.

Za obavljanje ovog oblika trgovine trgovac je dužan da osigura:

 • odgovarajuće skladište robe koju prodaje
 • robom rukuje na način kojim se osigurava očuvanje njenog kvaliteta.

Ako trgovac ima Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za klasičnu trgovinu, tada može obavljati i internetsku trgovinu bez da je u obavezi tražiti novo rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta.

Treba li internet trgovina imati skladište

Postavlja se pitanje da li internet trgovina mora imati skladište? U praksi postoje dvije situacije:

 1. Internet trgovina ne treba imati fizičko skladište ako se privredni subjekt namjerava baviti samo pružanjem usluga posredovanja u trgovini.  Znači, ako se proizvodi dostavljaju direktno od proizvođača kupcu, nema potrebe za posjedovanjem vlastitog skladišta.
 2. Internet trgovina mora imati fizičko skladište ako se radi o obavljanju djelatnosti Internet trgovine na način da se trguje robom na veliko/malo.

Izvori: mingo.hr; Zakoni i pravilnici

Autor: Amela Perenda, Ovlašteni revizor

Za više informacija od procesu izrade internet trgovine, zakupu hostinga i domene posjetite https://omedia.ba/izrada-web-stranica/

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!