17

apr 2019

Rok za otpis zateznih kamata 5. maj 2019. godine

Na stranici Porezne Uprave FBiH objavljen je poziv obveznicima koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine, da do 5. maja 2019. iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne… više

11

apr 2019

Menadžerski ugovori stranaca

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca. Poslovnu funkciju stranac može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko nerezident obavlja funkciju… više

Zašto je u računovodstvu važno cloud (oblak) poslovanje

26

mar 2019

Zašto je u računovodstvu važan cloud servis

Cloud (oblak) servis povećava produktivnost i unapređuje saradnju između računovodstvene agencije i klijenta. Agencije ga vrlo često koriste kao dokument menadžment sistem što je jedan od važnijih segmenata brze i kvalitetne saradnje agencije i klijenta. Objasnit ćemo kasnije i razloge… više

Porezna prijava: predaja do kraja marta

14

mar 2019

Porezna prijava: predaja do kraja marta

Obveznici poreza na dobit koji su predali godišnje finansijske izvještaje, dužni su do kraja marta podnijeti i „Poreznu prijavu.“ Ova prijava uključuje: Prijavu poreza na dobit Porezni bilans drugu propisanu dokumentaciju. Ne zaboravite predati i „Prijavu porezne olakšice po osnovu… više

Rok za predaju GIP-1022

21

feb 2019

Rok za predaju GIP-1022 ističe

Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2018. godini poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do 28. februara 2019. godine. Porezni obveznici koji nisu korisnici nPIS-a, a imaju 5 i… više

Zbirni godišnji izvještaj o izvršenim isplatama

20

feb 2019

Primjer: Zbirni godišnji izvještaj o izvršenim isplatama

Primjer „Zbirnog godišnjeg izvještaja o izvršenim isplatama“, koji trebate dostaviti osobama kojima ste vršili isplate, a nisu zaposlenici! Tu spadaju dohoci, odnosno primanja i naknade po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, ugovorima o djelu, naknade po osnovu autorskih honorara… više

15

feb 2019

Napomena o rokovima predaje obrazaca ČOK i GPZ-1052

Ako ste vlasnik obrta, po automatizmu postajete i član Obrtničke komore. Komora je zadužena da unapređuje obrt i srodne djelatnosti, te zastupa interese svojih članova. Biti član komore podrazumijeva obavezu plaćanja članarine. Pored plaćanja trebate voditi računa o obavezi predaje… više

Vaši finansijski izvještaji su važan komunikacijski alat

12

feb 2019

Koliko je važna izrada finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji ogledalo su poslovanja svake firme. U njima se obezbjeđuju finansijske informacije koje menadžeri, kreditori, država i drugi korisnici mogu koristiti kako bi procijenili i uporedili poslovanje. Vaši finansijski izvještaji su važan komunikacijski alat kojim se može ispričati finansijska… više

Karijera računovođe: Kompletan vodič

08

feb 2019

Karijera računovođe: Kompletan vodič

Karijera računovođe je privlačna i interesantna jer je zastupljena u svim oblicima poslovanja i u svim segmentima privrede. Računovođe mogu biti zaposleni u računovodstvenoj agenciji, kompanijama s unutarnjim računovodstvenim odjelima, u nevladinim organizacijama. Kako postati (i ostati) dobar računovođa, objasnit… više