Nagradne igre

10

jun 2019

Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću

Organizujete li nagradne igre kojima želite nagraditi svoje vjerne kupce, obratite pažnju na slijedeće! Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini vrijednost svake pojedinačne nagrade ili dobitka koji se ostvaruje sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću… više

29

maj 2019

Zašto su zdravi timovi važni za kompanije

Radite li vi u zdravom timu? Znate li uopće šta čini jedan tim zdravim? Tehnologija, ulaganje u razvoj, infrastrukturu, u edukaciju uposlenih ne donose dugoročne rezultate kompaniji ako tim koji sve ove procese pokreće i vodi nije zdrav, jer toksična… više

10

maj 2019

Šta učiniti kad gost upiše kritiku u knjigu žalbe

Svaka organizacija koja pruža turističke usluge mora voditi knjigu žalbi u svim objektima. Nakon što gost upiše žalbu u knjigu žalbe, vlasnici objekta dužni su: • odmah po stavljanju prigovora dati prvu kopiju prigovora iz knjige žalbi licu koja je… više

Da li vam poslodavac uplaćuje doprinose

25

apr 2019

Provjerite: Da li vam poslodavac uplaćuje doprinose

Porezna uprava Federacije BiH omogućava građanima BIH, kao i stranim građanima – osiguranim licima da u svakom trenutku obave provjeru uplaćenih doprinosa. Sve zaposlene osobe, mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od… više

17

apr 2019

Rok za otpis zateznih kamata 5. maj 2019. godine

Na stranici Porezne Uprave FBiH objavljen je poziv obveznicima koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine, da do 5. maja 2019. iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne… više

11

apr 2019

Menadžerski ugovori stranaca

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca. Poslovnu funkciju stranac može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko nerezident obavlja funkciju… više

Zašto je u računovodstvu važno cloud (oblak) poslovanje

26

mar 2019

Zašto je u računovodstvu važan cloud servis

Cloud (oblak) servis povećava produktivnost i unapređuje saradnju između računovodstvene agencije i klijenta. Agencije ga vrlo često koriste kao dokument menadžment sistem što je jedan od važnijih segmenata brze i kvalitetne saradnje agencije i klijenta. Objasnit ćemo kasnije i razloge… više

Porezna prijava: predaja do kraja marta

14

mar 2019

Porezna prijava: predaja do kraja marta

Obveznici poreza na dobit koji su predali godišnje finansijske izvještaje, dužni su do kraja marta podnijeti i „Poreznu prijavu.“ Ova prijava uključuje: Prijavu poreza na dobit Porezni bilans drugu propisanu dokumentaciju. Ne zaboravite predati i „Prijavu porezne olakšice po osnovu… više