Zakon o unutrasnjem platnom prometu

06

jul 2015

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

U Službenim novinama FBiH, broj 48/15 od dana 24. juni 2015. godine, objavljen je Ukaz o proglašenju Zakona o unutrašnjem platnom prometu (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon o unutrašnjem platnom prometu stupa na snagu 2. jula 2015. godine

Porezne kartice

18

mar 2015

Porezne kartice u FBiH

U poslovnoj svakodnevnici se susrećemo s praksom da poslodavci prilikom sklapanja ugovora o radu sa novim zaposlenima, te prije prvog obračuna plate za zaposlenike zahtijevaju poreznu karticu. Međutim, često u praksi dolazi do situacija da novozaposleni ne posjeduju istu uvjeravajući poslodavce u suprotno pod raznim subjektivnim okolnostima. Time dovode poslodavca i sebe u rizik nastanka poreznog gubitka i poreznog prekršaja.

putni nalog

02

nov 2012

Putni nalog za službeno vozilo – izvadak iz “Sl.novina FBiH”

Putni nalog Putni nalog je dokument svakodnevnog poslovanja preduzeća te, zbog učestalih upita o načinu korištenja i obavezi izdavanja putnog naloga za službena vozila, pripremili smo kratko obavještenje te izvadak iz Službenih novina FBiH br. 7/07 u kojem je propisan… više

e-Arhiviranje

28

sep 2012

Dokumenti dostupni na internetu – e-Arhiviranje

Poštovani klijenti, sa zadovoljstvom vas obavještavamo da smo uspještno realizovali projekat “e-Arhiviranje”. Realizacijom projekta svi naši klijenti mogu pristupiti svojoj poslovnoj dokumentaciji putem interneta. Pored mogućnosti pregleda sa udaljene lokacije prednosti elektronski arhivirane dokumentacije su: brzo i jednostavno pretraživanje i… više

GPD Godišnja porezna prijava

20

mar 2012

Godišnja porezna prijava GPD – 1051

U toku je priprema i predaja godišnjih poreznih prijava GPD -1051 obrazac. Određene skupine na osnovu GPD-1051 obrasca iskazuju svoju poreznu obavezu, dok sa druge strane određene skupine ostvaruju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak.

obracun placa

31

maj 2011

Kalkulator za obračun plaća i ugovora o djelu

Poštovani korisnici u prilogu možete pogledati excel sheet u kojem se nalazi obračun plaća.
Obračunom možete utvrditi procente doprinosa, poreza i naknada koje se mjesečno plaćaju na teret uposlenika i poslodavca.

primjeri pravilnika

30

maj 2011

Primjeri pravilnika – Capitalia za vas, vaš partner za uspjeh!

Poštovani korisnici u prilogu se nalaze primjeri pravilnika koji su potrebni svakom preduzeću. Pravilnik o radu – primjer Primjer Pravilnika o blagajnickom poslovanju Primjer Pravilnika o financijskom poslovanju Primjer Pravilnika o formiranju cijena Primjer Pravilnika o racunovodstvenim politikama Primjer Pravilnika… više