capitalia usluga

30

sep 2016

Transferne cijene: Prepoznajte obaveze i uskladite poslovanje

Računovodstvena agencija CAPITALIA nudi usluge u oblasti transfernih cijena. Ova usluga u potpunosti je prilagođena potrebama korisnika, kako bi bili u mogućnosti na vrijeme prepoznati svoje obaveze i uskladiti poslovanje. Transfernom cijenom se smatraju cijene proizvoda i usluga u prometima… više

Zašto plaćamo porez

28

sep 2016

BLOG: Zašto plaćamo porez i da li se pravedno raspoređuje?

# porez # poreznosavjetovanje # poreznadohodak # Zašto plaćamo porez?   Jednom davno Oliver Wendell Holmes je rekao: „Volim plaćati porez jer njime kupujem civilizaciju.“ Ovo bi bio jedan od najjačih argumenata koji možemo istaknuti za plaćanje poreza.   Šta… više

Pravilnik o transfernim cijenama

13

sep 2016

Transferne (sumnjive) cijene i vaše poslovanje

  Imate li ideju kako bi transferne cijene mogle uticati na vaše poslovanje i kakve vam obaveze nameće? Novi Pravilnik o transfernim cijenama koji je objavljen u petak 26. augusta 2016. u Službenim novinama FBiH  br.  67/16 (kojeg ćemo u… više

KONKURS ZA PRIPRAVNIKA

07

sep 2016

KONKURS ZA PRIPRAVNIKA!

Vjerujemo da se sve može unaprijediti kreativnošću, strašću i predanim radom.
Zato mi u agenciji CAPITALIA tražimo ljude koji pokušavaju promjeniti način na koji stvari funkcionišu.

kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva

05

avg 2016

BLOG: Da li kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva?

  Da li kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva, MRS-ova i pratećih tumačenja Odbora za međunarodne računovodstvene standarde? Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH kao i onaj u RS-u, zahtijevaju od pravnih lica da kod sastavljanja finansijskih izvještaja primjenjuju Međunarodne… više

12

jul 2016

Šta donose izmjene radnog i poreznog zakonodavstva?

Autor: dipl. oec. Nedim Haverić #izmjenepropisa #općikolektivniugovor #poreznadohodak #službenaputovanja #radnaknjižica   Kako smo najavljivali u ranijim Newsletterima, zakonske izmjene iz domena radnog i poreznog prava, u 2016. godini, su intenzivirane. Ovim tekstom ćemo navesti najnovije promjene te njihov uticaj na… više

17

jun 2016

Mogućnosti u naplati potraživanja uslijed kašnjenja?

Autor: dr.sc. Mirna Pajević U vrijeme tržišne nestabilnosti kada se svaka kompanija zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju dužnika suočava sa poteškoćama u likvidnosti i platnom nedisciplinom, izuzetno je važno znati koje su zakonom regulisane mogućnosti i uslovi naplate potraživanja,… više

Kako naplatiti potraživanje

25

maj 2016

BLOG: Kako naplatiti potraživanje?

Autor:dr.sc. Mirna Pajević
Naplata potraživanja je od iznimne važnosti za svaku kompaniju i predstavlja jedan od najosjetljivijih aspekata poslovanja…