sponzorstva ili donacije

29

nov 2017

DILEMA SLUČAJ: Sponzorstva ili donacije

DILEMA SLUČAJ: SPONZORSTVA ili DONACIJE
Pravna lica i poduzetnici sponzorišu, doniraju razna udruženja, ustanove, javne događaje, klubove, škole, druga pravna i fizička lica. U praksi se ta dva pojma poistovjećuju, no razlika postoji i to ne samo u njihovom značenju, već i u poreskom tretmanu kod primaoca i davaoca istih.

računovodstvene agencije

25

okt 2017

BLOG: Prednosti angažovanja računovodstvene agencije?

Autor: Irena Omazić
Prednosti angažovanja računovodstvene agencije, umjesto internog odjela u kompaniji, su višestruke. Šta znači imati računovodstvo inhouse? Šta predstavlja angažman agencije za računovodstvo? Šta ćete dobiti angažovanjem agencije? Koje su prednosti, a koje mane angažovanja računovodstvene agencije?

automobila u poslovne svrhe

24

okt 2017

HOW TO: Korištenje automobila u poslovne svrhe i evidentiranje troškova

Uvijek aktuelno poslovno pitanje je korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i način pravilnog evidentiranja i priznavanja troškova. Tretman unajmljivanja putničkog vozila od fizičkog lica, tretman troškova službenog putovanja i način evidentiranja i priznavanja troška, te tretman korištenja privatnog vozila u službene svrhe i pravdanje troškova goriva, u nastavku pročitajte više…

fiskalizaciju

03

okt 2017

HOW TO: Lista pitanja inspektorata za fiskalizaciju

Podsjećamo Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30. 05. 2017. godine na web prezentaciji objavila liste provjere (“check liste”) za sve inspektorate u njenom sastavu. Capitalia d.o.o. će za vas pripremiti pojednostavljene liste za svaku od oblasti u okviru koje se sprovodi inspekcijski nadzor.