Pravo na otpremninu

23

jul 2019

Pravo na otpremninu i kada je otpremnina oporeziva?

Pravo na otpremninu ima radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada.   Kako radnik ostvaruje pravo na otpremninu?   Da bi radnik ostvario pravo na otpremninu, ugovor o radu sa poslodavcem mora biti zaključen… više

Porodiljsko odsustvo i naknade

16

jul 2019

Porodiljsko odsustvo i naknade

Izvor: Zakon o radu FBiH broj 26/16 i 89/18; Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata… više

polugodišnji izvještaj

09

jul 2019

Polugodišnji izvještaj

Ne zaboravite predati polugodišnji obračun! Podsjećamo sve pravne subjekte koji se svrstavaju u srednja i velika preduzeća, na obavezu sačinjavanja i predavanja polugodišnjih finansijskih izvještaja za period januar – juni 2020. godine. Izvještaji se predaju u nadležnu agenciju FIA, a… više

Porez po odbitku

17

jun 2019

Porez po odbitku

Porez po odbitku obračunava se za onaj prihod koji je nerezident ostvario na teritoriju Federacije BiH, te postao obveznik poreza na dobit. Ovaj prihod uključuje isplatu ili na drugi način prijenos (poklon, nasljeđe, kompenzacija i sl.) prihoda od strane rezidenta… više

Nagradne igre

10

jun 2019

Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću

Organizujete li nagradne igre kojima želite nagraditi svoje vjerne kupce, obratite pažnju na slijedeće! Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini vrijednost svake pojedinačne nagrade ili dobitka koji se ostvaruje sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću… više

29

maj 2019

Zašto su zdravi timovi važni za kompanije

Radite li vi u zdravom timu? Znate li uopće šta čini jedan tim zdravim? Tehnologija, ulaganje u razvoj, infrastrukturu, u edukaciju uposlenih ne donose dugoročne rezultate kompaniji ako tim koji sve ove procese pokreće i vodi nije zdrav, jer toksična… više