KONKURS ZA PRIPRAVNIKA

07

sep 2016

KONKURS ZA PRIPRAVNIKA!

Vjerujemo da se sve može unaprijediti kreativnošću, strašću i predanim radom.
Zato mi u agenciji CAPITALIA tražimo ljude koji pokušavaju promjeniti način na koji stvari funkcionišu.

kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva

05

avg 2016

BLOG: Da li kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva?

  Da li kasnimo sa usklađivanjem i objavom MSFI-eva, MRS-ova i pratećih tumačenja Odbora za međunarodne računovodstvene standarde? Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH kao i onaj u RS-u, zahtijevaju od pravnih lica da kod sastavljanja finansijskih izvještaja primjenjuju Međunarodne… više

12

jul 2016

Šta donose izmjene radnog i poreznog zakonodavstva?

Autor: dipl. oec. Nedim Haverić #izmjenepropisa #općikolektivniugovor #poreznadohodak #službenaputovanja #radnaknjižica   Kako smo najavljivali u ranijim Newsletterima, zakonske izmjene iz domena radnog i poreznog prava, u 2016. godini, su intenzivirane. Ovim tekstom ćemo navesti najnovije promjene te njihov uticaj na… više

17

jun 2016

Mogućnosti u naplati potraživanja uslijed kašnjenja?

Autor: dr.sc. Mirna Pajević U vrijeme tržišne nestabilnosti kada se svaka kompanija zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanju dužnika suočava sa poteškoćama u likvidnosti i platnom nedisciplinom, izuzetno je važno znati koje su zakonom regulisane mogućnosti i uslovi naplate potraživanja,… više

Kako naplatiti potraživanje

25

maj 2016

BLOG: Kako naplatiti potraživanje?

Autor:dr.sc. Mirna Pajević
Naplata potraživanja je od iznimne važnosti za svaku kompaniju i predstavlja jedan od najosjetljivijih aspekata poslovanja…

najveći porez u EU

16

maj 2016

Ko plaća najveći porez u EU?

Ko plaća najveći porez u EU? Rasprave o visini poreza su česte ali rijetko se mogu dovesti u kontekst poređenja sa porezima u drugim zamljama.

31

dec 2015

BLOG: Šta nas očekuje u 2016. godini?

Kraj godine, gotovo poslovično, donosi razmišljanje o urađnom te okretanje novog lista sa nadom u bolju budućnost. Prazničnu atmosferu donekle kvari magla, a i sve više posla, jer u računovodstvu je potrebno podvući mnogo „crta“ i okrenuti mnogo novih listova…. više