logo-long-b

Blog Porezi

Porez po odbitku u FBiH

Porez po odbitku je termin koji u praksi označava odbitak poreza prije uplate neto iznosa obaveze. Koristi se u različitim poreznim zakonima, ali u ovom ...
Pročitaj više...

PDV tretman popravki i isporuka u garantnom roku

Osnov za popravke i isporuke u garantnom roku Za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prijenosa rizika na potrošača odgovoran je prodavac, bez obzira ...
Pročitaj više...

Poreska osnovica u transakcijama između povezanih lica

Pravilno utvrđivanje PDV osnovice je veliki izazov. Osnovica za obračun PDV-a trebala bi se sastojati od: Osnovica za obračun PDV-a U praksi postoji mnoštvo drugih ...
Pročitaj više...

Momenat obavezne registracije za PDV

Jeste li se zapitali u kom momentu poslovni subjekt, bez obzira radi li se o pravnom ili fizičkom licu, postaju obaveznici odredbi Zakona o porezu ...
Pročitaj više...

Kome treba studija o transfernim cijenama?

Al Capone i porezi su opštepoznata priča. Davne 1931 nedodirljivi Al završio je u Alkatrazu zbog poreske utaje. Mnogo godina kasnije 2013, na drugom kraju ...
Pročitaj više...

Avansi u sistemu PDV-a

Avansi u sistemu PDV-a izazivaju mnogobrojne nedoumice i sporne situacije u poslovnoj praksi poreskih obveznika i Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom primjene Zakona o ...
Pročitaj više...

Da li ste spremni za elektronski KUF i KIF? Od Nove godine obavezna je predaja e-KUF i e-KIF!

Svi registrovani obveznici indirektnih poreza su u obavezi od januara 2021. godine da svoju evidenciju ulaznih računa (e-KUF) i evidenciju izlaznih računa (e-KIF) podnose elektronski ...
Pročitaj više...

Porezni rizik i trend u kontrolama PU FBiH: Dokumentovanje poslovnih troškova

U posljednje vrijeme u kontrolama Porezne uprave FBiH uočili smo situacije koje je važno napomenuti, a koje se odnose na dokumentovanja poslovnih troškova i potencijalne ...
Pročitaj više...

Usluge reklame i propagande u sistemu PDV-a

Reklama ili reklamiranje je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame pokušava da ubijedi publiku u korisnost određenog postupka, obično kupovine proizvoda ili usluge. Da bi postigao ...
Pročitaj više...

Usluga zakupa u vanrednim okolnostima i PDV

Kao posljedica globalne epidemije korona virusom javila se nedoumica u poslovnim odnosima zakupodavaca i zakupoprimaca, a tiče se usluge zakupa. Usljed navedenih mjera, zabranjen je ...
Pročitaj više...
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!