logo-long-b
Capitalia

BLOG: Da li ste iskoristili porezne poticaje u 2017. godini?

Sadržaj

Da li ste u 2017. godini uštedjeli porez koristeći poticaj za novoprimljene radnike?

Da li znate ko i na koji način može koristiti poticaj?

 

Svakodnevni pritisak dnevnih aktivnosti nam ponekad onemogućava da se osvrnemo i posvetimo više pažnje analizi i planiranju. S tim u vezi često se iznenadimo kad čujemo da postoje porezni poticaji koji značajno mogu umanjiti naše troškove. Jedan od takvih primjera je i porezni poticaj na novo zapošljavanje radnika u privredno društvo koji se primjenjuje od 2016. godine, mogao se koristiti u 2017. god., a ukoliko ne bude promjena očekujemo da se koristi i u 2018. god.

 

U našem predhodnom blogu:  „Da li znate? Novoprimljeni radnici umanjuju porez na dobit u FBiH!“  smo detaljnije pojasnili šta poslodavcu donose novi poticaji po osnovu novog zapošljavanja i napravili kalkulaciju uštede.

 

Kako bi prikazali učinak ovog poticaja napravili smo analizu uštede CAPITALIA klijenata u 2017. godini.

Rezultati su sljedeći:

  • 64% klijenata, obveznika poreza na dobit, je iskoristilo poticaj tj. 2 od 3 klijenta su koristili poticaj po osnovu novog zapošljavanja,
  • 28% uštede na ukupnu obavezu poreza na dobit.

 

Naročito ističemo da su sve novoosnovane firme, budući da su morale imati najmanje jednog zaposlenika, iskoristile mogućnost poticaja. Ukupna ušteda novoosnovanih firmi, CAPITALIA klijenata, iznosi 42% njihove ukupne obaveze poreza na dobit.

Nadamo se da će ove uštede omogućiti poslovni rast svim našim partnerima i da ćemo poticaj moći korisiti u tekućoj i narednim poslovnim godinama.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!