logo-long-b
Adnan Habibija

Da li ste spremni za elektronski KUF i KIF? Od Nove godine obavezna je predaja e-KUF i e-KIF!

Sadržaj

Svi registrovani obveznici indirektnih poreza su u obavezi od januara 2021. godine da svoju evidenciju ulaznih računa (e-KUF) i evidenciju izlaznih računa (e-KIF) podnose elektronski Upravi za indirektno oporezivanje FBiH putem internet portala.

Možemo reći da je ovo već stara vijest, obzirom da nas je Uprava prije dvije godine obavijestila o ovoj obavezi, a ostavljena je mogućnost dobrovoljne predaje tokom 2020. godine.

Kako ispravno dostaviti elektronski KUF i KIF

Mnogi porezni obveznici, a posebno naše kolege računovođe nisu sa radošću primili ovu vijest iz razloga što svaka nova obaveza iziskuje dodatne resurse, investicije i prilagođavanja. Iako „na prvu“ obaveza sama po sebi ne djeluje komplikovano, pokušat ćemo pojasniti i koje sve preduslove jedan porezni obveznik mora ispuniti da bi ispravno dostavio svoje elektronske evidencije.

Evidencije u “.csv” formatu

U skladu sa tehničkim uputstvom od strane Uprave za indirektno oporezivanje veoma precizno je definisan način formiranja elektronske datoteke. Prije svega, propisano je da se evidencije dostavljaju u „comma-separated values“ („.csv“) formatu. Ovo znači da su vrijednosti u pojedinačnim kolonama odvojene interpunkcijskim znakom „tačka-zarez“ što samu datoteku čini prilično nečitljivom, ali je vrlo efikasna za računarsku obradu. U suštini, gotovo je nemoguće očekivati da bilo ko navedenu datoteku popunjava ručno, već iziskuje određeni softver ili prilagođavanje softvera koji porezni obveznici već koriste.

Nabavke i isporuke za partnere 

Pored toga precizno su opisane situacije ukoliko se radi o nabavkama odnosno isporukama za partnere koji mogu biti:

  • domaći ili strani,
  • pravna ili fizička lica,
  • obveznici ili neobveznici indirektnih poreza, te
  • uvoz/izvoz dobara.

Naravno, da bi evidencije bile ispravne i od koristi kontrolnom organu, neophodno je izvršiti kontrolu Identifikacionih i PDV brojeva naših partnera jer samo jedna permutacija ili pogrešan broj prilikom unosa će značiti da smo Upravi dostavili neispravne informacije.

Hoće li elektronske evidencije smanjiti kontrole poreskih obveznika

Kada sve ovo pročitamo jasno da je najvažnije pitanje:“ Čemu ovo sve služi?“. Vjerovatno će mnogi porezni obveznici prvo pomisliti da je ovo isključiva korist Uprave, da mogu vršiti lakšu kontrolu poreznih obveznika i eventualno izdavati prekršajne naloge.

Mišljenja smo (takav je i stav službenika Uprave) da će dostavljanje navedenih evidencija biti od koristi i svim poreznim obveznicima koji pravovremeno i u skladu sa Zakonskim propisima ispunjavaju svoje obaveze. Razlog je jednostavan, elektronske evidencije bi trebale rezultirati smanjenje kontrola poreskih obveznika od strane Uprave za sve obveznike koji rade u skladu sa Zakonskim propisima.

Naime, na osnovu elektronskih evidencija omogućava se kontrola svih poreskih obveznika istovremeno na način da se vrši provjera odbitka PDV-a po svakom pojedinačnom računu sa obračunom izlaznog PDV-a po tim istim računima. Da pojednostavimo, ukoliko porezni obveznik u svojoj evidenciji nabavki iskaže određeni račun, sistem će automatski moći provjeriti da li se taj isti račun nalazi u evidenciji isporuka kod drugog poreznog obveznika.

Za kraj želimo obavijestiti sve klijente Capitalije da smo pravoremeno načinili sve neophodne korake, izvršili testiranja i spremno od narednog mjeseca počinjemo predavati elektronske evidencije.

Vi ste svoje obaveze ispunili kada ste odabrali Capitaliju za poslovnog partnera.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!