logo-long-b
Capitalia

Da li svi građani moraju predati poreznu prijavu?

Sadržaj

Treba li svaki građanin predati poreznu prijavu?

 

DA! Kratko i jasno.

U daljnjem tekstu ćemo odgovoriti na nekoliko osnovnih pitanja i objasniti zašto bi svaki građanin trebao predati poreznu prijavu.

Ko je porezni obveznik?

Porezni obveznik u Federaciji BiH je svaki građanin ovog entiteta (i rezident i nerezident)!

Da budemo jasniji, građani koji imaju obvezu predati poreznu prijavu dijele se u dvije skupine:

  • U prvu skupinu spadaju oni koji moraju predati prijavu jer su tijekom protekle godine primili oporezivu naknadu iz dva ili više izvora, npr. pored plate osoba je ostvarila prihode za neko djelo
  • U drugu skupinu spadaju oni koji ne moraju predati poreznu prijavu, ali bi trebali jer time ostvaruju pravo na povrat poreza, npr. od plate vam je odbijeno više novaca i zbog tog možete ostvariti povrat poreza

Kada dobijamo povrat poreza?

Povrat poreza možete ostvariti u slučaju da ste u protekloj godini:

  • Plaćali stambeni kredit (ako se prvi put rješava stambeno pitanje)
  • Plaćali zdravstvene usluge
  • Plaćali nabavku lijekova
  • Plaćali nabavku ortopedskih i protetskih pomagala…

Porezne olakšice ostvaruju i građani koji:

  • Izdržavaju člana obitelji
  • Imaju dijete/djecu
  • Imaju utvrđenu invalidnost

Šta je porezna prijava?

Porezna prijava ili, kako to češće kažemo, povrat poreza je dokument koji popunjavaju obveznici poreza na dohodak. U Federaciji BiH ovaj se obrazac naziva GPD-1051 i može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

 

Pored popunjene prijave, svaki bi građanin uz prijavu trebao priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja je propisana posebno za svaku osnovu.

 

Tko ima pravo na povrat poreza?

Na povrat poreza nemaju isključivo pravo kompanije i milijunaši. Na osnovu godišnje prijave poreza na dohodak, svaki građanin ima mogućnost tražiti povrat poreza koji je poslodavac platio u njegovo ime tijekom protekle godine.

Ako proučite svoja zakonska prava koja vam pripadaju kao građaninu Federacije BiH, shvatit ćete da pravo na povrat poreza imaju i oni koji mjesečno zarađuju 600 KM.

Rok za predaju godišnjih prijava poreza na dohodak u Federaciji BiH je 31. mart 2017. godine.

 

U slučaju da imate nedoumica i dodatnih pitanja ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte na email info@capitalia.ba .

 

Autor: Irena Omazić

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!