logo-long-b
Adnan Habibija

Dohodak od samostalne ili nesamostalne djelatnosti: Jesam li ja freelancer?

Sadržaj

Fizička lica često preširoko shvataju pojam freelancer i svrstavaju se u iste čak i onda kada formalno to zaista nisu. 

Da bi dobili odgovor na pitanje ko su freelanceri objasnit ćemo osnovne razlike između dva najčešća načina na koja fizička lica ostvaruju svoj dohodak, samostalni i nesamostalni. 

Kako se ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti

Da krenemo redom, dohodak od nesamostalne djelatnosti je najjednostavnije opisati kao plaća koju zaposleniku isplaćuje poslodavac na osnovu ugovora o radu, odnosno radnog odnosa. Poslodavac koji angažuje radnika može biti domaće pravno/fizičko lice, ali svakako je moguće imati i ugovor o radu za nerezidentnog (inostranog) poslodavca. 

Osnovne karakteristike nesamostalne djelatnosti su:

  • Zaposlenik radi po uputama poslodavca i u podređenom je položaju u tom odnosu
  • Poslodavac određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada (radni dani, dnevno radno vrijeme, korištenje godišnjeg odmora i sl.)
  • Poslodavac stavlja na raspolaganje zaposleniku sredstva za rad (npr. poslovni prostor sa opremom, specifični softveri za rad i sl.)
  • Poslodavac snosi poslovne izdatke (npr, troškovi smještaja, prevoza i ishrane na službenom putu, troškove reprezentacije sa poslovnim partnerima i sl.)
  • Poslodavac zaposleniku isplaćuje redovnu plaću (najčešće mjesečno) čak i za vrijeme godišnjih odmora i spriječenosti za rad zbog bolesti
  • Poslodavac pri obavljanju djelatnosti koristi samo svoju sposobnost (fizičku ili umnu) bez ličnih ulaganja u novcu i/ili stvarima. 

Navedene karakteristike su svakako samo vodilja (iako je u najvećem broju slučajeva zaista tako).

Međutim za odlučivanje o tome da li se radi o nesamostalnoj ili samostalnoj djelatnosti odlučujuća je cjelovita slika međusobnih odnosa. 

Ako fizičko lice koje je u radnom odnosu za poslodavca sa sjedištem u inostranstvu, za svoj rad koristi samo svoj računar i vlastite prostorije za rad, ali radi isključivo po instrukcijama i zadacima poslodavca, te je dužan poštovati radno vrijeme i može na plaćeni godišnji odmor samo uz prethodnu konsultaciju sa poslodavcem, onda možemo definitivno reći da se u takvim situacijama radi o ostvarenom dohotku od nesamostalne djelatnosti. 

U ovakvim situacijama će se svakako najčešće potpisati Ugovor o radu jer je u interesu i poslodavca da tačno definiše prava i obaveze iz ugovornog odnosa. 

Kako se ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti

Iz našeg iskustva u računovodstvenoj agenciji Capitalia smo primjetili da fizička lica najčešće imaju dilemu u pogledu određivanja vrste samostalne djelatnosti, a naročito za povremene samostalne djelatnosti, koju uglavnom i nazivamo freelance angažman. 

Obzirom da freelancer kao pojam se ne koristi u našem zakonodavstvu, ostaje nam na volju da različito tumačimo ko su zapravo freelanceri, međutim svi ćemo se složiti u jednom, freelanceri su pojedinici koji na tržištu nude svoje usluge i da su pri tome najprostije rečeno „sam svoj šef

Usluge se mogu obavljati za inostranog naručioca, po ugovoru o djelu/autorskom djelu ili kao registrovani samostalni poduzetnik (obrtnik).

Naznačajnije karakteristike samostalne djelatnosti su:

  • Djelatnost koja se obavlja samostalno, trajno i sa namjerom sticanja dohotka, izuzev određenih samostalnih djelatnosti koje se mogu obavljati i povremeno
  • Samostalnost znači da fizičko lice obavlja djelatnost za vlastiti račun i na vlastitu odgovornost (snosi poslovni rizik)
  • Ulaže vlastite resurse, slobodno odlučuje o vremenu, mjestu i načinu obavljanja djelatnosti, rad za više korisnika.

Kako utvrditi radi li se o dohotku od samostalne ili nesamostalne djelatnosti

Prilikom određivanja vrste dohotka (samostalni ili nesamostalni) naravno da je moguće da se određene karakteristike preklapaju i da stvari nisu uvijek „crno-bijele“, ali to ne znači da možete sami odabrati opciju koja vam je jednostavnija ili povoljnija, nego zaista treba sagledati cjelokupnu sliku

Na primjer, ukoliko računovođa ili advokat imaju samo jednog klijenta, pa čak i ukoliko rade iz vlastitih prostorija koristeći svoje lične resurse, postoji velika vjerovatnoća da se radi o dohotku od nesamostalne djelatnosti u suštini.

Dok npr. „youtuber“ koji također ostvaruje dohodak od jednog korisnika (Google isplaćuje mjesečnu naknadu), u ovoj situaciji se sasvim sigurno radi o dohotku od samostalne djelatnosti

Na kraju, kada utvrdite da ostvarujete dohodak od samostalne djelatnosti, potrebno je još razlučiti da li se radi povremenoj ili trajnoj djelatnost, koja zahtjeva registraciju. 

Prije svega naglašavamo da činjenica da je isplatilac dohotka domaće ili strano lice ne pravi nikakvu razliku.

Samo je važno da li se radi o kontinuiranom obavljanju djelatnost koja je veoma često i osnovni izvor prihoda, ili to zaista radite sporadično i bez sigurnosti kada ćete ponovo ostvariti dohodak.

Za kraj naglašavamo da svako fizičko lice samostalno određuje vrstu dohotka i vrši prijavu svojih poreznih obaveza. 

Činjenica da vas do sada niko nije upozorio na eventualne propuste ne oslobađa vas dodatno utvrđenih poreznih obaveza u postupku eventualne kontrole od strane inspekcijskih organa. Savjetujemo da odmah na početku odlučite na ispravan način jer je to u najvećem broju slučajeva i najpovoljnija opcija za svakog poreznog obveznika.

Ukoliko i dalje imate dilema vezano za vrstu dohotka koju ostvarujete, podsjećamo da Capitalia nudi besplatne konsultacije i da svoj termin možete zakazati na info@capitalia.ba

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!