logo-long-b
Nedim Haverić

Porezni rizik i trend u kontrolama PU FBiH: Dokumentovanje poslovnih troškova

Sadržaj

U posljednje vrijeme u kontrolama Porezne uprave FBiH uočili smo situacije koje je važno napomenuti, a koje se odnose na dokumentovanja poslovnih troškova i potencijalne porezne rizike.

Da bismo istaknuli važnost samog dokumentovanja navodimo vam nekoliko situacija:

Korištenje automobila u privatne svrhe

 

Ukoliko je automobil vlasništvo firme, neophodno je voditi evidenciju korištenja automobila u poslovne svrhe. Detaljan način i obrasce za kreiranje putnog naloga za službeni automobil sa propisanim sadržajem i načinom popunjavanja obrazca putnog naloga možete preuzeti OVDJE.

Ukoliko u trenutku kontrole ne posjedujete navedenu evidenciju, javlja se porezni rizik da će inspektor sve troškove, koji se vežu za automobil, smatrati vašom platom i obračunati pune doprinose i poreze. Radi se o velikom poreznom riziku (dodatnih 70% na iznos koji utvrdi inspektor), pa skrećemo pažnu da je posjedovanje odgovarajuće evidencije jako važno.

 

Korištenje biznis kartice

 

Korištenje biznis kartice je ograničeno na poslovnu potrošnju koju je također potrebno potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom. U slučaju nepostojanja adekvatne dokumentacije koja dokazuje poslovnu potrošnju, kao i za korištenje vozila, utrošeni iznosi se smatraju plaćom (korist zaposlenika) i inspektori obračunavaju pune doprinose i porez.

 

Manjkovi novca u blagajni, zalihama robe i materijala 

 

Manjkovi novca u blagajni, zalihama robe/materijala i drugi neevidentirani manjkovi također moraju biti jasno dokumentovani. Važno je utvrditi i teretiti odgovorne osobe zbog kojih je isti nastao. U suprotnom, kontrolni organi smatraju da je manjak nastao upotrebom od strane zaposlenika i tretiraju ga kao plaću na koju nisu uplaćeni doprinosi i porez.

 

Nalozi za službeno putovanje

 

Nalozi za službeno putovanje su također čest predmet kontrole u kojem se traže dokazi i  dokumentacija da se putovanje zaista i desilo. Hotelski računi, putarine, i drugi dokumenti koji dokazuju putovanje trebaju biti sastavni dio obračuna troškova službenog puta. Putni nalozi, u kojima se pojavljuje direktor kao nalogodavac i izvršilac putovanja, a obračun troškova podrazumijeva isplatu neoporezivih dnevnica, se u potpunosti osporavaju kao neprihvatjivi i nedokumentovani troškovi, i kao u ostalim slučajevima, obračunavaju se puni doprinosi i porez.

 

Troškovi reprezentacije

Troškovi reprezentacije su također poslastica inspektorima koji zahtjevaju obrazloženje i dokazivanje poslovne, a ne potrošnje od strane zaposlenika.

 

Ostali troškovi koji se mogu pripisati koristima/plati zaposlenika

Ostali troškovi koji se mogu pripisati kao korist zaposlenika npr. teambuilding, dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika, teretana, hrana i piće koje nabavlja firma, a isplaćuje maksimalno neoporezivi iznos toplog obroka itd.

 

Poznat je stav mnogih poreznih obveznika koji negoduju zbog velikih opterećenja u smislu dodatne administracije i opterećenja koja nisu direktno povezana sa ostvarivanjem poslovnih ciljeva.

Vjerovatno je negodovanje opravdano, sa stanovišta da je moguće načiniti kvalitetnija zakonska rješenja sa ciljem pojednostavljenja poslovanja, ali dok se u ovom segmentu stvari ne promijene, važno je sagledati rizike i uložiti dodatne napore da bi se provelo detaljno dokumentovanje poslovnih troškova.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!