Our satisfied clientsAccounting

We will provide you with regular information, support and advices in order to help the management and improvement of your business!!!

Administration

Administrative support to businesses, managers and entrepreneurs. We perform tasks for which you do not have time.

Consulting

Leading provider of consulting services in the public sector, project management and change management.

Training Center

We organize expert training courses in cooperation with proven experts and partners from the fields of education and counseling.

Newsletter

I would like to recieve news and updates from Capitalia

News

Porezna prijava: predaja do kraja marta

Obveznici poreza na dobit koji su predali godišnje finansijske izvještaje, dužni su do kraja marta podnijeti i „Poreznu prijavu.“ Ova prijava uključuje: Prijavu poreza na dobit Porezni bilans drugu propisanu dokumentaciju. Ne zaboravite predati i „Prijavu porezne olakšice po osnovu… više

Rok za predaju GIP-1022 ističe

Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2018. godini poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do 28. februara 2019. godine. Porezni obveznici koji nisu korisnici nPIS-a, a imaju 5 i… više

Primjer: Zbirni godišnji izvještaj o izvršenim isplatama

Primjer „Zbirnog godišnjeg izvještaja o izvršenim isplatama“, koji trebate dostaviti osobama kojima ste vršili isplate, a nisu zaposlenici! Tu spadaju dohoci, odnosno primanja i naknade po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, ugovorima o djelu, naknade po osnovu autorskih honorara… više

Join us, send your CV

We are trying to change the way things are functioning, which is not always easy. We believe that everything can be improved with the creativity, passion and dedicated work. In an ocean of information, CAPITALIA gives its clients control over their financial operations. Join us, send us your CV and apply.
pridruzite