logo-long-b
Irena Omazić

Etika u računovodstvu – još jedan teorijski okvir ili temelj profesionalnog integriteta

Sadržaj

Koliko je važna etika u računovodstvu najbolje vidimo kada dođe do velikih problema.

Do tada, etiku shvatamo kao još jedan teorijski okvir čije poznavanje nije neophodno za precizno obavljanje zadataka.

 

Praksa etike u računovodstvu

Etika u računovodstvu prvenstveno predstavlja moralne izbore prilikom pripremanja, prezentacije i otkrivanja finansijskih informacija. Da etika u računovodstvu nije samo teorija, govore i činjenice da nedostatak etike može imati ozbiljne posljedice koje traju godinama.

Dovoljno je da su jednom uhvaćeni u neetičnom postupanju, računovođe su kažnjeni, a kazna za neetično postupanje računovođa ovisi o konkretnim okolnostima slučaja. Može biti riječ o zatvorskoj kazni, finansijskim kaznama, suspenziji s posla.

Koliku snagu mogu imati posljedice neetičnog postupanja računovođa vidjeli smo 2007. godine kada je nastupila Svjetska finansijska kriza koja je uništila gospodarstva mnogih država.

Ovi su događaji u centar rasprava stavili etično postupanje računovođa u praksi i potrebu za transparentnijim radom institucija, organizacija i korporacija u cijelom svijetu.

Zašto se stvara pritisak baš na računovođe?

Pritisak na računovođe postoji s nekoliko strana. Klijenti žele što bolju prezentaciju, bez obzira na stvarno stanje, jer likvidnost kompanije utiče na ugled, dobijanje poslova, dobijanje kredita.

S druge strane postoji pritisak javnosti zbog potrebe za transparentnim i odgovornim ponašanjem u društvu.

Pritisak na računovođe najčešće se stvara zbog sticanja imovinske koristi za neku osobu. Ponekad se radi o povećanju ugleda kompanije što dovodi i do rasta prodaje roba i usluga, nekad je to rast cijena dionice zbog izuzetno dobrih finansijskih pokazatelja.

Problem je što je ta korist koju se želi steći protupravna i što se krše mnogi zakoni dok se do novčane koristi i dođe.

Zato je, pored poznavanja etičkih standarda koji su propisani u Priručniku sa kodeksom etike za profesionalne računovođe, potrebno imati i profesionalni integritet da se odupre pritiscima i uticajima koji postaju jači što su klijenti “veći”.

Kako motivirati etično ponašanje u računovodstvu

Motiv za neetično ponašanje računovođa je jako moćan, a gotovo uvijek se radi o novcu.

Kako naći motiv koji može biti dovoljno jak ekvivalent novčanoj koristi koja se stiče ne samo neetičnim nego i nelegalnim postupanjima?

Karijera računovođe se ne ostvaruje brzo niti je obrazovanje i sticanje iskustva lagano. U ranijem tekstu o obrazovanju i napredovanju u karijeri računovođe naveli smo da su potrebne godine rada da bi se sva ulaganja u sticanje znanja i vratila.

Staviti na kocku sve te godine rada, ulaganja u znanje i sticanje prakse, samo zbog novaca, nije mudra poslovna odluka jer nagrada za prilagođavanje informacija može trajati kratko, a štetne posljedice su trajne.

Posljedice neetičnog postupanja ne mogu biti blage ni zanemarive. Ako se pri tom dođe u sukob sa zakonom, znanje, zvanje i  profesionalno djelovanje prestaju biti važni.

Kako se u Federaciji BiH regulira etika u računovodstvu?

U Federaciji BiH i BiH je 2015. godine objavljeno posljednje dopunjeno izdanje Priručnika sa kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Ovaj priručnik objedinjuje informacije o ulozi Međunarodne federacije računovođa IFAC i službeni tekst Kodeksa etike za profesionalne računovođe koji je izdao Odbor za Međunarodne standarde etike za računovođe IESBA.

Cilj ovog dokumenta je donošenje visoko kvalitetnih standarda etike za profesionalne računovođe. U Priručniku se navodi da je dugoročni cilj IESBA-e usklađivanje standarda etike za računovođe koje će dovesti do jedinstvenog seta standarda.

Ovakva praksa može povećati kvalitet i konzistentnost usluga koje pružaju profesionalne računovođe širom svijeta i poboljšati efikasnost svjetskih tržišta kapitala.

Pored seta standarda i etičkog kodeksa, odgovornost za postupanje prema klijentima i javnosti ipak snosi pojedinac.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!