logo-long-b
Šerif Isović

Intervju: Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović

Sadržaj

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH, u intervjuu za Računovodstvenu agenciju CAPITALIA komentira rezultate PU FBiH za 2022. godinu, saradnju s računovodstvenim agencijama, te o poreznom poticaju po osnovu novog zapošljavanja.

Gospodine Isoviću, kao porezni ekspert, koji često razmjenjuje svoje znanje i mišljenje s kolegama iz profesije, kako ocjenjujete postignute rezultate PUFBiH, imajući u vidu sve globalne ekonomske šokove, koji su prouzrokovani pojavom Covid-a, inflacije, porastom kamatnih stopa? 

Generalno rezultate rada pa i rezultate Porezne uprave Federacije BiH uvijek mjerim prema postavljenim ciljevima koje želimo ostvariti, ciljevima koje trenutno ostvarujemo, uspoređivanjem stanja s prethodnim periodom, ali i komparacijom s drugima. Ako s jedne strane poredim stanje prije i sada, onda mogu zaključiti da ne postoji proces u Poreznoj upravi u kojem nisu postignuta značajna unapređenja, a ako ovo stanje dovedemo u vezu s resursima koji su nam odobravani i s kojima smo raspolagali, mogu reći da sam prezadovoljan učinjenim i postignutim. Naravno, ovo se najbolje može vidjeti iz nekoliko podataka kao što su povećanje naplate javnih prihoda koji su od mog dolaska za direktora Porezne uprave pa do zaključno sa 2022. godinom povećani za više od 2,6 milijardi KM.

U ovom periodu samo inspektori Porezne uprave su utvrdili i obračunali više od 1,4 milijarde KM dodatnih poreznih obaveza i do 28.02.2023. godine otkrili i prijavili 10.357 radnika koji su radili na crno. Porezne ispostave su izdale naloga za plaćanje u iznosu većem od 2,4 milijarde KM a broj fiskalnih uređaja do 31.12.2022 godine povećan je za 68.673. 

S druge strane, ako posmatramo i analiziramo sve potrebe, mogućnosti, šanse i jednu modernu i savremenu Poreznu upravu zadovoljnih i pravedno nagrađenih zaposlenika koji rade u normalnim uslovima rada kakvu bih želio i kakvu bi trebali da imamo, onda je moje zadovoljstvo puno manje. Naime, da bismo imali jednu takvu upravu, od koje bi opće dobro bilo značajno veće, neophodno je donijeti propise i osigurati materijalna i finansijska sredstva, a što nije u nadležnosti menadžmenta Porezne uprave, već organa vlasti.

Međutim, kod zaposlenika Porezne uprave i pored svega postoji nada da će vlast Federacije BiH promijeniti odnos prema Poreznoj upravi, da će ulaganja biti značajno veća, jer ulaganje u Poreznu upravu nije trošak, već investicija koja se višestruko vraća. Porezni kapacitet određuje kapacitet svake normalne i uređene države i mogu reći da nema nijedne uređene države koja nema uređen porezni sistem i u kojoj su ulaganja u Poreznu upravu ogromna, posebno u informacione sisteme i uslove rada.  Primjera radi susjedna Hrvatska je u svoj informacioni sistem uložila 426 miliona kuna vlastitih sredstava (cca.113 miliona KM i 70 miliona eura (137 miliona KM) pomoći iz EU fondova, znači Hrvatska je uložila cca. 250 miliona KM u informacioni sistem, a mi dobijamo sredstva na malu kašičicu samo da preživimo i svaki dalji komentar je suvišan.

Da li porezni obveznici u FBiH uredno prijavljuju i plaćaju porez?

U svakoj državi pa tako i u Bosni i Hercegovini postoje porezni obveznici koji uredno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obaveze i postoje porezni obveznici koji neredovno ili nikako ne prijavljuju i ne plaćaju svoje porezne obaveze. Kad je u pitanju prijavljivanje i plaćanje poreza mogu reći da se svijest naših poreznih obveznika razvija i da je veliki broj onih koji to blagovremeno i uredno čine o čemu svjedoči i podatak da su porezni obveznici u Federaciji BiH u protekloj 2022. godini uplatili rekordnih 6.400.336.890 KM javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave. Najveći iznos ovog poreza su uplatili uredni porezni obveznici na čemu im se iskreno zahvaljujem. Da se percepcija i svijest poreznih obveznika o plaćanju poreza razvija i raste govori i podatak da su od mog dolaska za direktora Porezne uprave javni prihodi koje prati Porezna uprava porasli za više od 2,6 milijardi KM ili 68,58 posto. Također, rast naplate javnih prihoda se nastavio i u 2023. godini i u periodu januar – februar 2023. godine naplaćeno je ukupno 1.099.333.782 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2022. godine više za 150.674.463 KM ili za 15,88 %.   

Za razliku od urednih poreznih obveznika, nažalost još uvijek imamo i obveznike koji iz raznih razloga svoje obaveze ne izvršavaju blagovremeno, zbog čega smo prinuđeni poduzimati mjere prisilne naplate, a pokretati i sankcije kao što su pečaćenje objekata, podnošenje prekršajnih naloga i krivičnih prijava. Nažalost, protiv ovih poreznih obveznika Porezna uprava je samo u 2022. godini podnijela 13.398.291,00 KM prekršajnih naloga, a u prisilnoj naplati je naplaćeno 136.845.343,00 KM. S obzirom na to da nam je primarni cilj da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika mi stalno u našim komunikacijama s obveznicima i javnošću pozivamo porezne obveznike da pravovremeno i tačno prijavljuju svoje porezne obaveze, da posluju legalno, da svoj novac koriste za razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Ističemo da će Porezna uprava iskazati odlučnost za poduzimanje mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Da smo odlučni u našim namjerama može se vidjeti na primjer iz podataka o provedenim akcijama/brzim kontrolama u kojima smo od mog dolaska za direktora do 28.02.2023. godine otkrili 3.383 obveznika koji su radili bez odobrenja za rad, 10.357, radnika koji nisu bili prijavljeni u Jedinstveni sistem Porezne uprave, 2.603 obveznika koji nisu imali fiskalni uređaj, 10.031 obveznika koji nisu izdavali račune, da smo zapečatili 6.097 objekata i izdali 19.037 prekršajnih naloga s izrečenom sankcijom u iznosu 47.368.325,00 KM.

Da li ste zadovoljni saradnjom PUFBiH s računovodstvenim agencijama? 

Porezna uprava Federacije BiH ima dobru saradnju sa Savezom računovođa i revizora, kao i s računovodstvenim i revizorskim firmama koje vrše edukaciju poreznih obveznika. Drago mi je da na seminarima koje organizuje Savez i firme koje vrše edukaciju imamo kao predavače zaposlenike Porezne uprave Federacije FBiH. Vrlo često ističem da Porezna uprava Federacije BiH računovodstvenu i revizorsku profesiju smatra partnerima u borbi protiv nezakonitog poslovanja i poziva ih da rade na način koji služi javnom interesu i da postupaju u skladu s važećim zakonima. Računovodstvene agencije ne treba da rade samo na principu da zadovolje potrebe svog poslodavca, već da postupaju u skladu s važećim propisima i tako djeluju u javnom interesu. Prema mom mišljenju računovodstvena struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utiču da ova lica ne vrše nezakonite radnje i da sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti prijave Poreznoj upravi.  

Vidite li napredak u korištenju e-Usluga PUFBiH? Koje su mogućnosti unapređenja saradnje? Da li vidite napredak u pogledu razvoja porezne profesije?

Generalno u BiH, a i u Poreznoj upravi je spor napredak u korištenju elektronskih usluga. Kada su u pitanju e-servisi Porezne uprave mi radimo na unapređenju svojih elektronskih usluga u skladu sa sredstvima koja nam se odobravaju u budžetu i prema mojoj ocjeni, a i ocjeni Međunarodnog monetarnog fonda i drugih međunarodnih organizacija ova ulaganja su ispod svih standarda. Mislim da Porezna uprava BiH trenutno ima najrobusniji informacioni sistem u Bosni i Hercegovini, sistem koji na jednom mjestu vjerovatno obrađuje najviše transakcija i informacija koje koriste mnogi vladini i nevladini subjekti. Naš informacioni sistem godišnje “prerađuje i obrađuje” oko 1,4 milijarde raznih transakcija i ako ovo podijelimo s 250 radnih dana u godini možemo reći da naš informacioni sistem na dnevnoj bazi obrađuje oko 5,6 miliona transakcija. I ako informacioni sistem koristi veliki broj eksternih korisnika ulaganja su u isti izuzetno mala. Neshvatljivo je da svi naši dugogodišnji vapaji da se ovo stanje promjeni nemaju učinka. S druge strane populističke politike da se iz budžeta izdvajaju ogromna novčana sredstva poreznim dužnicima koja su višestruko veća od ulaganja u Poreznu upravu svakako nisu dobre i one sigurno ne doprinose učinkovitijem radu Porezne uprave, većem i kvalitetnijem zadovoljavanju opće društvenih potreba u cjelini. 

Unatoč malim sredstvima Porezna uprava Federacije BiH radi na unapređenju svojih elektronskih usluga kojim se značajno olakšava rad zaposlenika Porezne uprave, ali i širi saradnja s poreznim obveznicima da brže i jednostavnije izvršavaju svoje obaveze. Tako je primjera radi, u 2022. godini više od 31.000 eksternih korisnika vršilo različite transakcije u informacionom sistemu Porezne uprave.  U prošloj godini E-usluge Porezne uprave koristili su i građani koji su putem interneta pregledali ukupno 114.736 uvjerenja o plaćenim doprinosima i 17.922 uvjerenja o osiguranju. Na osnovu ovih podataka mogu zaključiti da se broj korisnika korištenja E-usluga Porezne uprave poboljšava i razvija. Naravno, očekujemo da će ovi rezultati u narednom periodu biti još bolji, jer Porezna uprava kontinuirano radi na unapređenju svojih servisa. S obzirom na to da je korištenje E-usluga za porezne obveznike obavezno, Porezna uprava planira da elektronske usluge proširi i na građane, a jedan od segmenata unapređenja je i primjena kvalifikovanog elektronskog potpisa, čime se kompletno poslovanje s Poreznom upravom vrši elektronski. To su neke od aktivnosti na kojima će Porezna uprava raditi u narednom periodu. 

Primjećujemo da se malo govori o poreznom poticaju po osnovu novog zapošljavanja i činjenici da novoprimljeni radnici umanjuju porez na dobit. Da li nam možete dati komentar ili neke relevantne podatke vezano korištenje ovog poticaja? 

O ovom poticaju se vjerovatno malo govori i zato što se Zakon o porezu na dobit primjenjuje već 7 godina, što su se porezni obveznici na neki način na ove poticaje prilagodili, a u javnosti se više ne širi percepcija o značaju ovog poticaja. Međutim, prema našim podacima ovaj poticaj se značajno koristi. Na primjer, samo u 2021. godini, a prema podacima iz Poreznih bilansa za 2021. godinu ovaj poticaj je koristio 4.161 porezni obveznik. Ovi obveznici su iskazali poreznu olakšicu u iznosu od 586.471.730,34 KM, što znači da su bili oslobođeni poreza na dobit u iznosu od 58.720.106,37 KM. Ako se ima u vidu da je u 2021. godini uplaćeno ukupno 392.194.325,00 KM poreza na dobit, onda se može zaključiti da je ukupno oslobađanje iznosilo 14,97 %.

Možete li nas informisati o novostima u PUFBiH, i koje promjene porezni obveznici mogu očekivati u 2023?

O nekim sistemskim i većim novostima koji se prije svega odnose na pravnu regulativu u ovom trenutku ne mogu informisati porezne obveznike, jer su ta pitanja u domenu rada Ministarstva finansija, Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je izvršni i operativni organ i mi ćemo i u 2023. godini u skladu sa svojim raspoloživim finansijskim, materijalnim i kadrovskim potencijalima nastaviti s aktivnostima koje kontinuirano provodimo u svim poslovnim procesima, a koje doprinose rezultatima veće naplate javnih prihoda.

Nastavit ćemo promovisati dobrovoljno, pravovremeno i tačno prijavljivanje poreznih obaveza i značaj poštivanja poreznih propisa, nastavit ćemo s prilagođavanjem informacionog sistema Porezne uprave za: prijem, obradu i analizu podataka, praćenje rada poreznih obveznika i naših zaposlenika, utvrđivanju i analizi rizika poštivanja poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obaveza, unapređivat ćemo i razvijati komunikaciju s poreznim obveznicima, provoditi aktivnosti na smanjenju sive ekonomije i povećanju porezne discipline. Također, nastavit će se aktivnosti na unapređenju registra poreznih obveznika, urednosti podnošenja poreznih prijava, ažurnije izdavanje naloga za plaćanje i pokretanje postupaka prinudne naplate. Vlastitim resursima nastavljamo edukaciju zaposlenih, radimo na ujednačavanju rada, nastavljamo aktivnosti na smanjenju sive ekonomije i povećanju porezne discipline i inicirat ćemo i poticati razvoj saradnje sa svima koji mogu dati doprinos učinkovitijoj naplati javnih prihoda 

Pored navedenih, tu su i druge aktivnosti koje će Porezna uprava provoditi iz svoje nadležnosti. O svim novostima i aktivnostima koje bude poduzimala Porezna uprava će obavještavati porezne obveznike putem zvanične internet stranice, Facebook stranice Porezne uprave i sredstava javnog informisanja.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!