logo-long-b
Capitalia

Inventura: Faze provođenja, zakonske obaveze, inventurni višak i manjak

Sadržaj

Šta je inventura? Zašto i kada se provodi? Da li je obavezno provoditi popis/inventuru? Koje su faze provođenja inventure/popisa?

 

Šta je inventura?

Inventura je popis imovine i obaveza sa ciljem usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Za poduzetnika je vrlo važna jer daje istinit i realan pregled poslovanja firme i otkriva eventualne propuste ili prevare tokom poslovanja.

Za uspješno provođenje inventure jako je važno izvršiti kvalitetnu pripremu koja će olakšati i osigurati da se sve obavi u roku. U zavisnosti od vrste djelatnosti poduzetnici odlučuju o tome da li će kontinuirano u toku godine provoditi inventuru i koje vrste imovine i obaveza će popisivati, a sve u cilju kvalitetnije informacije o potpunom ili djelomičnom stanju imovine i obaveza društva.

 

Zakonska obaveza provođenja inventure/popisa

Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, popis je i formalno propisan kao obavezan predbilansni postupak, a njegovo neprovođenje je sankcionisano kao prekršaj. Zaprijećena novčana kazna iznosi od 5.000 do 15.000 KM.

Pravno lice je dužno na početku poslovanja i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina izvršiti popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem.

Navedeni Zakon propisuje i obavezu usaglašavanja potraživanja i obaveza po stanju na dan 31.12 svake godine, što treba shvatiti i kao bitan sastavni dio godišnjeg popisa. Obrazac izvoda otvorenih stavki i dodatna pojašnjenja možete pogledati OVDJE.

 

Inventurni višak

Inventurni višak nastaje u slučajevima kada se utvrdi da je stanje određene imovine veće od stanja iskazanog u knjigama. Viškovi su najčešće rezultat greške, često nastale zbog neispravnog evidentiranja poslovnog događaja, pogrešno unesene kalkulacije, zamjene artikala, pogrešne šifre i slično. Utvrđeni višak se evidentira kao prihod, a obaveza plaćanja PDV-a nastaje u trenutku prometa tj. u trenutku kada se taj višak isporuči kupcu.

Inventurni manjak

Inventurni manjak nastaje u obrnutom slučaju tj. kada se utvrdi da je stanje određene imovine manje od stanja iskazanog u knjigama. Manjak može nastati zbog nepažnje, uzrokovan višom silom, može nastati kao posljedica tehnološkog procesa, zbog isteka roka trajanja, zbog kala i loma, a može biti i rezultat nepažnje radnika. Zakonom o PDV-u definisan je normativ za utvrđivanje manjka u različitim djelatnostima na koji se ne plaća PDV. Za ostale slučajeve i iznose manjkova može se raditi o različitim poreznim tretmanima (plaća se PDV, porez na dobit ili dohodak).

 

Faze provođenja inventure/popisa

  1. Priprema za popis – obuhvaćaju ažuriranje poslovnih knjiga i evidencija, donošenje odluke o popisu, imenovanje popisnih komisija, pripremu popisnih mjesta i materijala, izradu uputstava i planova rada;
  2. Provođenje popisa – fizička provjera imovine i obaveza te ispunjavanje popisnih lista sa stvarnim stanjem;
  3. Usporedba knjigovodstvenog i stvarnog stanja – utvrđivanje inventurnih razlika (viškova i manjkova);
  4. Sastavljanje izvještaja o izvršenom popisu – donošenje zaključaka o rezultatima popisa te prijedlog postupanja s pojedinim oblicima imovine i obaveza;
  5. Donošenje odluka s utvrđenim rezultatima popisa – konačnu odluku o postupanju s rezultatima popisa donosi uprava društva. Odluka je temelj za računovodstvenu provedbu;
  6. Računovodstvena evidencija – nakon provedene inventure potrebno je napraviti odgovarajuća knjiženja u računovodstvu.

Manji poduzetnici mogu skratiti faze provođenja popisa i napraviti samo radnje koje će obezbjediti da se cjelokupna sredstva i obaveze popišu, da se utvrde inventurne razlike i donesu odluke o postupanju s rezultatima popisa.

 

Ako želite saznati koja su vaša prava i obaveze, koje mogućnosti imate, prijavite se na CAPITALIA newsletterFacebook i LinkedIn stranicu. Često dijelimo finansijske, porezne i pravne savjete, obavještavamo vas o rokovima pristiglih obaveza.

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!