logo-long-b
Capitalia

Izdavanje prethodnih poreznih mišljenja

Sadržaj

Iskustva primjene prethodnog poreznog mišljenja pokazuju da se radi o institutu koji je neizostavan kao sredstvo izgradnje savremenog poreznog sistema, u kojemu se velika pozornost poklanja zaštiti prava poreznih obveznika.

Svrha instituta prethodnog poreznog mišljenja:

 • unapređenje odnosa između poreznog tijela i poreznih obveznika, 
 • smanjenje mogućih poreznih sporova,
 • pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima u poreznom planiranju poslovnih događaja.

U Federaciji BiH se od 1. juna 2024. godine primjenjuje novi Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave, a kojim se između ostalog, uređuje i institut Prethodno porezno mišljenje

U nastavku teksta, istaknuti ćemo neke značajnije elemente tog instituta u poreznom zakonodavstvu Federacije BiH.

Prethodno porezno mišljenje je mišljenje Porezne uprave za određenog poreznog obveznika koje utvrđuje porezne posljedice transakcije koja se nije dogodila, na koje se taj porezni obveznik ima pravo pozvati u postupcima i postupanju.

Ko može podnijeti Zahtjev za prethodno porezno mišljenje?

Porezni obveznik koji može imati obveze:

 • direktnih poreza – Porezi uključuju porez na dobit, porez na dohodak, porez na imovinu, porez na poklon, porez na nasljedstvo, porez na promet nekretnina
 • doprinosa – Doprinos uključuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.
 • taksi – Taksa uključuje takse na istaknutu firmu i takse na aparate za igre na sreću i zabavne igre

može podnijeti Zahtjev za prethodno porezno mišljenje Poreznoj upravi, u vezi s bitnim i složenim pitanjima koja se odnose na primjenu tih propisa.

Predmet Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje može biti pitanje koje se odnosi samo na jedan konkretan problem, odnosno nejasnoću.

Treba istaknuti da se Prethodno porezno mišljenje smatra poreznom tajnom.

Koji su uslovi za podnošenje Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje?

Zahtjev za prethodno porezno mišljenje može se podnijeti prije:

 • poduzimanja radnji koje utiču na nastanak prava i obveza po osnovu poreza ili doprinosa ili taksi, odnosno, namjeravanih radnji i budućih transakcija (prije nastanka konkretnog budućeg poslovnog događaja), ili 
 • poduzimanja radnji koje utiču na poštivanje bilo kojih drugih obaveza propisanih odredbama člana 14. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Na koji način se podnosi Zahtjev za prethodno porezno mišljenje?

Zahtjev za prethodno porezno mišljenje podnosi se Središnjem uredu – Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju – Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju na Obrascu ZM – Zahtjev za prethodno porezno mišljenje

Uz Zahtjev se prilaže dokumentacija koja se odnosi na postavljeno pitanje i dokaz o uplaćenoj naknadi.

Zahtjev za prethodno porezno mišljenje može se podnijeti na sljedeće načine:

 • putem pošte – preporučeno
 • ličnom predajom Središnjem uredu
 • elektronskim putem.

Predaja Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje elektronskim putem omogućena je samo onim licima koji imaju ovlaštenje za komunikaciju sa Poreznom upravom elektronskim putem.

Podnosilac Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje plaća naknadu u visini od 100,00 KM. Naknada se uplaćuje u skladu sa sljedećom instrukcijom: 

Naziv primaoca: Budžet Federacije BiH

Svrha plaćanja: Izdavanje prethodnog poreznog mišljenja, 

Broj računa primaoca: 102-050-0000106-698, Union banka d.d. Sarajevo, 

Vrsta prihoda: 722613, 

Poziv na broj: broj Zahtjeva za mišljenje (u skladu sa raspoloživim brojem polja u platnom nalogu), 

Budžetska organizacija: 1603001, 

Šifra općine: 077.

Koji je rok za izradu prethodnog poreznog mišljenja?

Rok za izradu prethodnog poreznog mišljenja je 30 radnih dana od dana prijema potpunog Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje. Navedeni rok može biti i duži u slučaju kada je za postupanje po Zahtjevu za prethodno porezno mišljenje potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije, ali ne duži od 90 radnih dana.

Prethodno porezno mišljenje je važeće od dana dostave podnosiocu Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!