logo-long-b
Capitalia

Izmjene i dopune uredbe o načinu plaćanja gotovim novcem

Sadržaj

Kako smo objavili u predhodnom Newsletteru, Vlada FBiH je na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine donijela Uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovinom, kojom se dodatno propisuje gotovinsko poslovanje. S obzirom da je ova Uredba izazvala dosta negodovanja od strane poslodavaca, a posebno zbog obaveze pologa pazara čak i za najmanje poslovne subjekte (paušalce i male obrte) Vlada FBiH je na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem“. Uredba je objavljena u Službenim novinama FBiH, broj 82/15, od 23.10.2015. i stupila je na snagu 24.10.2015.

Članovi 3, 8 i 10 su obuhvaćeni ovom uredbom a mi ćemo u daljem tekstu nabrojati sve izmjene navedene Uredbe.

U Članu 3. Stav (1) mijenja se tačka c)  dozvoljeno je plaćanje u gotovom novcu sada isključivo po članu 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak koji definiše prihode koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti a to su: naknade troškova službenog puta, prevoza na posao i s posloa, naknada za ishranu tokom rada (topli obrok), regres za godišnji odmor, opremnina, naknade troškova liječenja zaposlenika, naknade troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova uže porodice, jubilarne nagrade, te neoporezivi pokloni shodno članu 10.

Ova izmjena znači da sada nije moguće isplatiti sve neoporezive naknade u skladu sa zakonom o porezu na dohodak, a kao najznačajniju izdvajamoisplatu dividende vlasnicima, koja po izmijenjenoj uredbi se mora isplatiti isključivo preko računa.

Također u članu 3. kao značajna izmjena se dodaje novi stav koji glasi: Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.

Posljednja izmjena koja se odnosi na član 3. je mogućnost povrata PDV-a u gotovini stranim državljanima u skladu sa propoisima i uslovima o načinu povrata.

Vjerovatno i najznačajnija izmjena postojeće Uredbe je promjena u članu 8. a tiče se pologa pazara. Naime poslovni subjekti čiji dnevni prilivi gotovog novca ne prelaze 200 KM dnevno ili su udaljeno od ovlaštene organizacije 15 KM i više (podrazumijeva se i pošta), dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, dok priređivači igara na sreću su dužni uplatu gotovog novca za proteklih 7 dana, zaključno sa nedeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak.

Također se definiše i da je subota neradni dan, tako da pazar od petka može biti položen u ponedeljak.

Posljednja izmjena u članu 8. se odnosi na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, nisu dužni vršiti polog pazara i vođenje blagajne.

U članu 10. stav (1) koji definiše propisane kazne, dodaje se nova tačka i po kojoj se sada može kazniti pravni subjekat koji vrši plaćanje i naplaćivanjeproizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama člana 3.

Newsletter_Decembar_2015

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!