Ko plaća najveći porez u EU?

Sadžaj

Ko plaća najveći porez u EU?
Rasprave o visini poreza su česte ali rijetko se mogu dovesti u kontekst poređenja sa porezima u drugim zamljama.  Razlog tome je ne korištenje kvalitetnih istraživanja koja će na tačan način sagledati različite načine obračuna te prikazati uporedne pokazatelje u različitim poreznim jurisdikcijama. Infografik Europskog Parlamenta (prikazan na naslovnoj stranici) koji smo pronašli na web stranici Svjetskog Ekonomskog Foruma (https://www.weforum.org/agenda/2016/03/who-pays-the-most-tax-in-the-EU) , prikazuje i upoređuje visine poreznih stopa u EU.

Podaci, koji se odnose na period 2012. – 2015. godina, pokazuju nekoliko zanimljivih trendova u EU. Ko plaća najveći porez u EU?

Procenat prikupljenih poreza u odnosu na GDP, je najveći u Danskoj približno 50%. Zanimljivo je da se, u poređenju sa drugim zemljama, veliki procenat odnosi na idirektne poreze.

Sve Nordijske zemlje prikupe visoke stope poreza u odnosu na GDP. Švedska i Finska prikupe oko 44%, a ostale velike Europske zemlje imaju 40% i više, osim Velike Britanije koja ima nešto manje.

Kao po pravilu Zapadne Europske zemlje prikupljaju veće indirektne poreze, dok Istočne prikupe više od direktnih poreza.

Newsletter_1Q2016

Share this post
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!