Capitalia-logo

Contact Us

E-Mail: info@capitalia.ba

TEL.:  +387 33 574 500; +387 33 550 305
FAX:   +387 33 574 502

Zmaja od Bosne 47a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Trg djece Sarajeva 1/V, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

WORKING HOURS
Mon. – Fri. 08:30 – 17:00h

Nedim Haverić – dipl. oec.

TEL:  +387 33 574 500
MOB: +387 61 211 388

nedim.haveric@capitalia.ba View Nedim's LinkedIn profile

Adnan Habibija  – dipl. oec.

TEL:   +387 33 574 501
MOB:  +387 61 172 435

adnan.habibija@capitalia.ba View Adnan's LinkedIn profile

Maja Avdić – dipl. oec.

TEL:   +387 33 550 305
MOB:  +387 61 519 572

maja.lojo@capitalia.ba View Maja's LinkedIn profile

Emina Aldžić Bajramovićma.ecc.

TEL:   +387 33 574 501
MOB:  +387 61 965 162

emina.aldzic@capitalia.ba View Emina's LinkedIn profile
Kontakt

Saida Lepara  –  ma.ecc

TEL:   +387 33 550 305
MOB:  +387 61 596 967

saida.lepara@capitalia.ba View Saida's LinkedIn profile

Adina Hasanspahić – dipl.oec.

TEL:   +387 33 574 501
MOB:  +387 61 572 105

adina.sehovic@capitalia.ba View Adina's LinkedIn profile

Alma Prutina – dipl.psiholog

TEL:   +387 33 574 500
MOB:  +387 65 600 684

alma.prutina@capitalia.ba View Almas's LinkedIn profile

Harun Muftić

TEL:   +387 33 574 500
MOB:  +387 61 537 110

harun.muftic@capitalia.ba View Adina's LinkedIn profile

Amela Beho

TEL:   +387 33 574 501
MOB:  +387 61 324 976

amela.beho@capitalia.ba View Almas's LinkedIn profile

Anesa Fatić

TEL:   +387 33 574 501
MOB:  +387 62 119 707

anesa.lojo@capitalia.ba View Almas's LinkedIn profile

Amer Velić

TEL:   +387 33 574 500
MOB:  +387 62 157 212

amer.velic@capitalia.ba View Adina's LinkedIn profile