logo-long-b
Capitalia

Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i evidentiranje troškova

Sadržaj

Uvijek aktuelno poslovno pitanje je korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i način pravilnog evidentiranja i priznavanja troškova.

Tretman unajmljivanja putničkog vozila od fizičkog lica

Svako fizičko lice može iznajmiti vlastito vozilo svojoj ili nekoj drugoj firmi. Najvažnije je da se između dvije strane zaključi ugovor o iznajmljivanju u kojem će se definisati elementi aranžmana.

Fizičko lice je zakupodavac, firma je zakupoprimac. Osnovni elementi ugovora su:

  • vremenski okvir iznajmljivanja,
  • naknada,
  • specifični uslovi i sl.

Kada govorimo o naknadi za iznajmljeno vozilo (ako je bude bilo), fizičko lice koje izdaje vozilo će u tom slučaju biti dužno plaćati porez na dohodak od iznajmljivanja imovine. Specifični uslovi koji se mogu dogovoriti ovim aranžmanu najčešće obuhvataju elemente da firma snosi sve troškove korištenja i održavanja tog vozila.

Firma nakon što unajmi putničko vozilo ima pravo da priznaje većinu troškova vezano za isto, jer ono njoj pripada u periodu najma. To znači, da je vozilo formalno i dalje u vlasništvu fizičkog lica, ali u trajanju ugovorenog perioda vozilom slobodno raspolaže zakupoprimac, tj. firma. Zbog ovog tretmana, firma može priznavati sve troškove održavanja, goriva, registracije, ako je tako ugovoreno. Kada navodimo registraciju, najčešće troškove registracije snosi fizičko lice jer je registracija vezana za vlasništvo nad vozilom, te u slučaju u kojem bi firma plaćala registraciju vozila ipak bi imalo tretman ličnih primanja fizičkog lica (vlasnika vozila) po osnovu iznajmljivanja.

 

Tretman troškova službenog puta i unajmljenog vozila

Troškovi službenog putovanja ne ulaze u ovaj ugovorni odnos. Ugovorni odnos iznajmljivanja vozila se sklapa nevezano za troškove službenih putovanja. Troškovi službenih putovanja se isključivo vežu za zaposlenika koji se upućuje na službeni put. Ovim se nalaže da samo lica koja su u radnom odnosu u firmi imaju pravo na neoporezivu dnevnicu ukoliko idu na službeni put izvan mjesta rada u trajanju dužem od osam sati.

Važno za naglasiti je da na službenom putu nije bitno da li se koristi privatni automobil, automobil firme ili unajmljeni automobil. Svi troškovi vozila, što se tiče PDV-a, za ulazni porez po fakturama kad god je povezan sa putničkim vozilima, nije moguće koristiti kao odbitni, bez obzira radilo se o privatnim (vozilo zaposlenika)  ili iznajmljenim automobilima.

Jedina opcija koja dozvoljava da se ulazni PDV koristi kao odbitni je kada se neupitno radi o teretnom vozilu koji se isključivo koristi u poslovne svrhe.

Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i pravdanje troškova goriva

Kada zaposlenik koristi vlastiti automobil u poslovne svrhe – službeni put/poslovni aranžman, bitna činjenica je neophodno korištenje putnog naloga za službeno putovanje ili neki drugi ovjereni dokument od strane direktora ako se radi o nekom drugom poslovnom aranžmanu.

Korištenjem putnog naloga tačno se naznačava koji zaposlenik je bio na službenom putovanju i koju je vrstu prevoza/prevoznog sredstva koristio. Kada je u pitanju neki drugi poslovni aranžman, dokument sačinjen od strane direktora u kojem se navodi odobrenje korištenja privatnog vozila, služi u svrhu dokazivanja u koje je svrhe korišteno privatno prevozno sredstvo. U oba slučaja dozvoljeno priznavanje troškova goriva je do 15% cijene jednog litra goriva pomnoženo brojem kilometara.

Ukoliko ne postoji ni jedan od navedenih dokumenata, račun za gorivo koji bi donio zaposlenik i tražio refundiranje sredstava imalo bi tretman koristi zaposlenika, što u smislu propisa o porezu na dohodak podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak i svih doprinosa.

U slučaju da imate nedoumica i dodatnih pitanja ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte na email info@capitalia.ba .

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!