logo-long-b
Capitalia

Menadžerski ugovori stranaca

Sadržaj

Ne postoji smetnja da menadžersku funkciju društva (direktor/član uprave) u FBiH obavlja i nerezident s tim da je potrebno ispoštovati i odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca. Jedna od odredbi je potpisati menadžerski ugovor.

Poslovnu funkciju stranac može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko nerezident obavlja funkciju direktora/člana uprave bez zasnivanja radnog odnosa, primanja odnosno naknade koje ostvaruje po osnovu te funkcije, bez obzira pod kojim nazivom ili u kojem obliku su isplaćena, imaju karakter dohotka od druge samostalne djelatnosti i podliježu sljedećim obavezama koje je isplatilac dužan obračunati, obustaviti i uplatiti:

  • Obaveza obračunavanja i plaćanja akontacije poreza na dohodak po stopi od 10% od osnovice koju čini bruto naknada
  • Obavezi obračunavanja i plaćanja posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po stopi od 0,5% od neto isplaćenog iznosa
  • Obavezi obračunavanja i plaćanja opće vodne naknade po stopi 0,5% od neto isplaćenog iznosa

U skladu sa odredbama člana 5. stav 1. alineja 6., člana 6. tačka 11., člana 8. stav 3. i člana 10a. Zakona o doprinosima, fizička lica – nerezidenti FBiH ne podliježu obavezi plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (4%), a isto tako ni rezidentni isplatioci doprinosa za PIO (6%) na naknade koje se isplaćuju nerezidentima po osnovu drugih vrsta samostalne djelatnosti.

Navedeno se prijavljuje na obrascu PDN-1033.

Ukoliko nerezident direktor/član uprave, prima druge naknade po osnovu njegovog angažmana (troškove službenog putovanja i druge slične vrste naknada), a s obzirom da u ovom aranžmanu nema status zaposlenika, isplate istom na ime naknade navedenih troškova smatrale bi se sastavnim dijelom oporezive naknade po osnovu njegovog angažmana i podlijegale bi plaćanju svih propisanih obaveza kao i osnovna naknada za rad, kako je prethodno opisano.

Na kraju važno je naglasiti da obaveza obračuna poreza i posebnih naknada nastaje samo ukoliko se tom licu isplaćuje određeni iznos na ime rada, a ukoliko se tom licu ništa ne isplaćuje ne plaćaju se ni pripadajuće dadžbine.

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili ☎️ 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!