logo-long-b
Irma Borovac

Direktorica FIA-e Irma Borovac: Prijem, kontrola i obrada finansijskih izvještaja za 2022. godinu

Sadržaj

Irma Borovac, direktorica Finansijsko-informatičke agencije, u intervjuu za Računovodstvenu agenciju CAPITALIA komentirala je razloge izmjene obrazaca finansijskih izvještaja za 2022. godinu, te kada možemo očekivati potpisivanje i predavanje obrazaca isključivo elektroničkim putem.

Molim Vas za komentar razloga izmjene obrazaca finansijskih izvještaja za 2022. godinu?

U (“Službenim novinama Federacije BiH” broj 81/21) objavljeni su, između ostalog, Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva, Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu, Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove, Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije, Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije, Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove (o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije i Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije, doneseni od strane Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija.

Imajući u vidu da je odredbama ovih pravilnika propisana njihova primjena počev od 01. januara 2022. godine, tj. primjenjuju se za izvještajni period 2022. godine, s tim u vezi FIA je izvršila potrebne izmjene predložaka za pripremu i kontrolu finansijskih izvještaja u excel formatu koji su dostupni na našoj zvaničnoj web stranici www.fia.ba.  

Da li je FIA spremna za prijem, kontrolu i obradu novih obrazaca?

Kako je navedeno u prethodnom odgovoru, FIA je izvršila prilagodbu predložaka u excel formatu za pripremu i kontrolu finansijskih izvještaja koji su dostupni na web stranici www.fia.ba, što znači da je ista spremna za prijem, kontrolu i obradu novih obrazaca.

Da li je tačna informacija da će se obrasci predavati elektronski i u papirnoj formi?

Pravna lica u skladu sa članom 44. stav (4) Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21), te u skladu sa članom 7. stav (2) Zakona o Registru finansijskih izvještaja („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21), predaju finansijske izvještaje obavezno u elektronskom formatu i na papiru. Excel format, je kako smo prethodno naveli, dostupan na web stranici www.fia.ba.

Unaprijeđen je način kontrole, da li će to značiti i manje gužve u FIA ispostavama?

FIA je, kao i prethodnih godina, omogućila kontrolu finansijskih izvještaja na web stranici fia.ba. Nakon što korisnik izvrši kontrolu na web stranici i dobije povratnu informaciju da je finansijski izvještaj ispravan, isti može predati u ispostavu Finansijsko-informatičke agencije. Kontrole koje se sprovode u ispostavama su identične kontrolama koje korisnik može uraditi na web stranici, izuzev lančane kontrole.

Zašto trenutno nije moguće i kad očekujete da će se obrasci moći potpisivati i predavati samo elektronski?

Trenutno važeće odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21) i Zakona o Registru finansijskih izvještaja („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21) propisuju predaju finansijskih izvještaja obavezno u elektronskom formatu i na papiru, te stoga trenutno nije moguće potpisivati i predavati finansijske izvještaje samo elektronski. Predaja finansijskih izvještaja samo u elektronskoj formi će biti moguća nakon izmjene relevantnih zakonskih propisa, čiji vremenski okvir zavisi od  zakonodavnih i drugih organa nadležnih za pripremu i donošenje propisa.

Da li su sva pravna lica obveznici predaje FI za 2022. godinu, uključujući i neaktivna udruženja?

Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21), uključujući i one koje se odnose na izradu i predaju finansijskih izvještaja primjenjuju se na:

  • sva profitna pravna lica koja samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružaju usluge na tržištu radi stjecanja dobiti u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju poslovanje privrednih društava i osnovana su u skladu sa propisima Federacije, kao i na sva neprofitna pravna lica koja se ne osnivaju radi stjecanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije, udruženja, komore, vjerske zajednice u dijelu obavljanja privredne ili druge djelatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih djelatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja);
  • pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja;
  • poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji; 
  • korisnike prihoda budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta općina i gradova i vanbudžetskih fondova.

Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.Izuzetno, finansijske izvještaje nisu dužna podnijeti pravna lica koja su registrovana u tekućoj poslovnoj godini i koja, nakon registracije, do 31. decembra tekuće poslovne godine nisu imala drugih promjena na svom računu osim uplate obaveznog depozita, uz napomenu da su ta lica dužna do kraja februara tekuće godine obavijestiti FIA-u o tim činjenicama podnošenjem Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!