logo-long-b
Capitalia

Plaćanje članarine Turističkoj zajednici

Sadržaj

Obračun i plaćanje članarine Turističkoj zajednici do sada smo vezali za izradu i predaju polugodišnjeg/godišnjeg obračuna.


Članarinu TZ su plaćali samo hoteli, ugostitelji i slične djelatnosti kako je i bilo propisano Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova TZ KS, koji je donesen 2016. godine.


Izmjenama Zakona o turizmu („Sl.novine KS, broj 31/17) usvojena je obaveza plaćanja članarine TZ od 18.08.2017. godine. Obavezni članovi TZ KS po djelatnostima uređeni su Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS, koji je donesen 2016. godine (“Službene novine KS”,broj 44/16), s tim da za njih, prema Zakonu i prema tom Pravilniku iz 2016. godine, još uvijek nije postojala obaveza plaćanja članskog doprinosa.


U izmjenama i dopunama Zakona nisu uvedeni turistički razredi, visina članarine zavisi samo o tome je li riječ o pravnom ili fizičkom licu.


Pravno lice je dužno plaćati 0,05% a fizičko 0,025% na ukupan prihod (osnovica se utvrđuje pojedinačno za svaku poslovnu jedinicu). Osnovica za obračun koja se navodi u koloni 1. Obrasca POAČ je ukupan prihod u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje članarina.
11.01.2018. godine proširena je lista djelatnosti koje su obavezne plaćati TZ. Za novouvedene djelatnosti ne postoji obaveza retroaktivnog plaćanja naknade, obaveza ide od 11.01.2018.

Uplata akontacije članarine vrši se do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Obveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300 KM akontaciju plaća mjesečno, a obveznik koji plaća godišnju članarinu manju od 300 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.

Članarina se plaća prema sjedištu pravnog lica ili fizičkog lica ili sjedište poslovne jedinice, a uz dokaz o uplati članarine obveznici su dužni Turističkoj zajednici dostaviti obrazac obračuna članarine Obrazac POAČ.

Obaveza za članarinu Turističkoj zajednici plaća se još u Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

Obrasce KOČ i POAČ možete preuzeti ovdje:

Obrazac_KOČ

Obrazac_POAČ


Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!