logo-long-b
Capitalia

Kako obračunati porez po odbitku

Sadržaj

Porez po odbitku obračunava se za onaj prihod koji je nerezident ostvario na teritoriju Federacije BiH, te postao obveznik poreza na dobit.

Ovaj prihod uključuje isplatu ili na drugi način prijenos (poklon, nasljeđe, kompenzacija i sl.) prihoda od strane rezidenta Federacije prema nerezidentu s osnove obavljene povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta.

Prihod nerezidenta koji podliježe oporezivanju porezom po odbitku, uključuje i prihod po osnovi poslovanja gradilišta ili građevinskog ili instalaterskog projekta ukoliko nema status poreznog obveznika, kao i prihod po osnovi pružanja usluga, uključujući i savjetodavne usluge od strane pravne osobe putem zaposlenih ili druge osobe koju je u tu svrhu angažirala pravna osoba, ukoliko nema status poreznog obveznika.

Porez po odbitku plaća se na:

  • Autorske naknade
  • Neoporezive kamate
  • Naknada za zabavne i sportske događaje
  • Naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge
  • Naknada za telekomunikacijske usluge
  • Prihod nerezidenta od prodaje imovine
  • Naknada za zakup

Obaveza plaćanja poreza po odbitku nastaje momentom isplate naknade nerezidentu (a ne primitkom fakture ili zaključenjem ugovora).

Isplatilac je dužan u roku od 10 dana od isplate podnijeti i izvještaj Poreznoj upravi o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku.

Prihod na koji se obračunava porez po odbitku, predstavlja bruto prihod koji bi nerezidentna pravna osoba ostvarila odnosno naplatila da porez nije odbijen od ostvarenog odnosno isplaćenog prihoda.

Formula koja se primjenjuje kod obračuna prihoda umanjenog za porez po odbitku je:

Bruto iznos x (100 – stopa poreza po odbitku)

Isplata = _______________________________________

100

Formula koja se primjenjuje prilikom preračuna stope poreza po odbitku je:

100 x stopa poreza po odbitku

Preračunata stopa = ————————————————

100 – stopa poreza po odbitku

gdje je: Iznos poreza = Isplata x proračunata stopa poreza po odbitku

U slučaju primjene međudržavnih ugovora (sporazuma, konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji propisuje nižu stopu od propisane ili neplaćanje poreza po odbitku u BIH, isplatilac je uz prijavu dužan priložiti i dokaz da je pravno lice – nerezident, kome se vrši isplata, rezident u državi s kojom BIH ima važeći ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te dokaz da je primatelj – nerezident, krajnji korisnik, za one isplate za koje međudržavni sporazum predviđa i taj uslov – obrazac POD-820.

Porez po odbitku Obrazac POD-815

Porez po odbitku Obrazac POD-816

Porez po odbitku Obrazac POD-817

Porez po odbitku Obrazac POD-818

Porez po odbitku Obrazac POD-819

Porez po odbitku Obrazac POD-820

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!