logo-long-b
Capitalia

Gotovinsko poslovanje i blagajničko poslovanje

Sadržaj

U posljednje vrijeme primjećujemo učestale inspekcije Porezne uprave FBiH čiji je cilj blagajničko poslovanje. Zbog toga ovim tekstom želimo ukazati na mogućnosti i ograničenja u poslovanju s gotovinom te obaveze u smislu evidentiranja gotovinskih transakcija.

Svi učesnici u platnom prometu u FBiH su (u skladu sa članom 15. Zakona o unutrašnjem platnom prometu) obavezni sva novčana sredstva voditi na računima kod poslovnih banaka i sva plaćanja u unutrašnjem platnom prometu obavljati preko tih računa.

Plaćanja gotovim novcem mogu se obavljati samo u propisanim i dozvoljenim izuzecima i do propisanog iznosa.

Drugim riječima, keš biznis je ograničen i strogo kontrolisan, a sve uplate i isplate u gotovom novcu trebaju biti dokumentovane vjerodostojnim ispravama koje nedvosmisleno dokazuju poslovnu svrhu transakcije. Za sve gotovinske transakcije potrebno je voditi evidencije na dnevnoj bazi (naravno za dane u kojima je bilo gotovniskih transakcija).

Blagajnički maksimum

Blagajnička uplatnica se izdaje za svaku pojedinačnu uplatnicu gotovine u blagajnu, a blagajnička isplatnica za svaku isplatu gotovine iz blagajne. Blagajnički izvještaj je zbirni dokument u koji se redom unose sve ispostavljene blagajničke uplate i isplate i u kojem je vidljivo stanje gotovog novca u blagajni.

U blagajni se može držati ograničen iznos gotovog novca – blagajnički maksimum.

Iznos blagajničkog maksimuma utvrđuje pravni subjekt odlukom svog ovlaštenog tijela, a na osnovu prosječnih isplata u prethodnom mjesecu, kao i drugih uslova koji mogu uticati za potrebu držanja gotovog novca u blagajni.

Plaćanje drugim pravnim licima u gotovini je ograničeno na 200 KM po pojedinačnoj transakciji, osim nabavke od veletrgovaca koje u gotovini nisu dozvoljene.

Treba napomenuti i propisanu obavezu polaganja dnevnih pazara na račun, i to isti, a najkasnije naredni radni dan.

Pravna lica su obavezna donijeti i vlastite Pravilnike o blagajničkom poslovanju u kojima će detaljnije definisati organizaciju, potrebnu dokumentaciju, ovlaštenja i ostale odredbe važne za blagajničko poslovanje.

Čest je slučaj da PU osporava blagajničke račune na način da smatra kako isti nisu učinjeni u interesu obavljanja poslovne djelatnosti. Ukupan iznos smatra plaćom i obračunava pune doprinose i porez kao na plaću.

U nastavku ćemo navesti neke od najčešće kontrolisanih gotovinskih transakcija i stanovište PU FBiH vezano za iste:

  • Troškovi vezani za službeno vozilo (računi goriva, putarina, servis). U praksi se dešava da PU ospori sve račune koji se tiču korištenja vozila ukoliko pravni subjekt nije vodio evidenciju o korištenju vozila (Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga – Sl.novine FBiH, broj7/07), ili ukoliko za službeni put ne posjeduje uredno popunjen putni nalog u kojem je upućen na službeni put i u kojem je odobreno korištenje službenog vozila.
  • Putni nalozi u kojim su isplaćene dnevnice, a za koje ne postoji dodatna dokumentacija koja dokazuje putovanje i boravak u mjestu koje je udaljeno više od 30 km od mjesta rada.
  • Troškovi prevoza, aviokarte i drugi za koje nisu pravilno ispunjeni putni nalozi.
  • Troškovi reprezentacije (ugostiteljski računi), pored računa ugostiteljskog objekta čest je slučaj da inspektori traže dodatne informacije kao što su broj osoba koji su prisustvovali, naziv poslovnog partnera itd. Preporučuje se da osoba koja je platila račun na poleđini istog upiše navedene informacije.
  • Drugi računi za koje se ne može utvrditi da su pribavljeni za poslovne svrhe pravnog lica.

U slučaju da imate nedoumica i dodatnih pitanja ili vam je potrebna naša pomoć i porezni savjet, slobodno nas kontaktirajte na email info@capitalia.ba .

Blagajna – obrasci (.xls tabela)

Odluka o blagajničkom maksimumu (preuzmi u word dokumentu)

 

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!