logo-long-b
Irena Omazić

Porezne usluge za freelancere

Sadržaj

Zbog velikog broja upita koje svakodnevno dobijamo odlučili smo skrojiti posebnu uslugu za freelancere.

U našem radu svakodnevo sarađujemo sa freelancerima i Poreznim upravama. Ova saradnja nam je omogućila da dobro upoznamo dileme i praksu svih strana koje utiču na freelance djelatnost u FBiH.

Shvatili smo da svojim djelovanjem značajno možemo olakšati poslovanje freelancera i omogućiti im da ispoštuju zakonske obaveze pri tome ostvarujući sva prava i olakšice kojih često nisu svjesni.

Da li se freelancer treba registrovati?

Najčešća dilema i upit koji dobivamo jeste da li se freelancer treba registrovati?

Odgovor zavisi od toga da li se usluge pružaju „povremeno ili trajno (u kontinuitetu)“.

Povremena djelatnost

Povremena djelatnost je djelatnost koja se obavlja neredovno u većim prekidima. Ne postoji namjera kontinuiranog ostvarivanja dohotka u dužem vremenskom periodu.

Obavljanje povremene djelatnosti se ne treba registrovati.

Freelancer koji svoju uslugu jednokratno ili nekoliko puta u godini pruža nekom u FBiH, najčešće potpisuje ugovor o djelu i u tom slučaju, naručilac njegovih usluga je dužan za njega prijaviti i platiti porez. Freelancer na kraju godine treba podnijeti godišnju poreznu prijavu i iskoristiti mogući porezni odbitak.

Freelancer koji svoju uslugu jednokratno ili nekoliko puta u godini pruža van BiH dužan je samostalno prijaviti i platiti porez dan nakon primitka dohotka i na kraju godine.

Trajno obavljanje djelatnosti

Trajno obavljanje djelatnosti pretpostavlja postojanje namjere da se obavljanje djelatnosti ponavlja s ciljem kontinuiranog stvaranja dohotka, a karakterizira ga vršenje djelatnosti u dužem vremenskom periodu, a ne jednokratno. Ukoliko se može zaključiti da je namjera freelancera da kontinuirano ostvaruje dohodak svojom djelatnošću potrebna je registracija.

Kako se registrirati kao freelancer?

Registracija freelancera se vrši u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Moguće je registrovati kao:

  • osnovno zanimanje (u ovom slučaju plaćate doprinose i osiguravate penziono, zdravstveno i osiguranje u slučaju nezaposlenosti),
  • dopunsko zanimanje (u slučaju da ste već zaposleni, ne plaćate doprinose i obavljate djelatnost do 20 sati sedmično),
  • dodatno zanimanje (ukoliko ste već zaposleni i želite djeltnost obavljati putem zaposlenika).

U zavisnosti od izbora zavisi i mjesečni obračun poreza s tim da se radi o jednostavnom gotovinskom vođenju knjiga i akontativnom plaćanju poreza.

Na kraju godine freelancer je dužan podnijeti i godišnju poreznu prijavu.

Ukoliko godišnji dohodak premašuje 50.000 KM dužni ste registrovati se u PDV sistem.

Usluga registracije freelancera

U skladu sa navedenim oblicima obavljanja djelatnosti CAPITALIA je skrojila uslugu za svaku od njih po mjeri freelancera i dodatno kreirali smo uslugu registracije djelatnosti na jednom mjestu.

Pozovite nas ili kontaktirajte online, biće nam drago ukoliko vam možemo pomoći ili pružiti uslugu.

Biće nam zadovoljstvo ukoliko zapratite i našu Facebook i LinkedIn stranicu. Često dijelimo finansijske, porezne i pravne savjete, obavještavamo vas o rokovima pristiglih obaveza.

GET IT DONE WITH CAPITALIA

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!