logo-long-b
Capitalia

Porezni poticaj po osnovu novog zapošljavanja 

Sadržaj

Poslodavci imaju mogućnost prilikom zapošljavanja novih radnika koristiti porezne poticaje, uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta. Na taj način mogu dodatno smanjiti troškove poslovanja, a što je u trenutnim ekonomskim okolnostima od iznimnog značaja. 

U nastavku teksta, podsjetit ćemo na uslove koje je potrebno ispuniti za ostvarenje prava na porezne poticaje.

Odredbama Zakona o porezu na dobit propisani su porezni poticaji za novozaposlene radnike. Naime, porezni poticaji za novozaposlene radnike su:

  • poticaji po osnovu investicija
  • poticaji po osnovu novog zapošljavanja

Da bi poslodavci mogli koristiti porezni poticaj po osnovu novog zapošljavanja moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • trajanje ugovora o radu sa novozaposlenim radnikom mora biti najmanje na period od 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i
  • novoprimljeni radnik nije bio zaposlen kod poslodavca ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

Smanjenje dobiti se ostvaruje tako što se oporeziva dobit dodatno umanjuje za iznos bruto plaće novozaposlenih radnika.

Poslodavac gubi pravo na porezni poticaj po osnovu zapošljavanja ukoliko nije ispoštovao navedene uvjete, te je obvezan obračunati i uplatiti razliku poreza zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode.

Treba naglasiti da se porezni poticaj po osnovu zapošljavanja ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje poslodavac koristi povlastice ili subvencije po osnovu drugih propisa (npr. sufinanciranje preko Zavoda za zapošljavanje).

Ako je period radnog odnosa i duži od 12 mjeseci, priznat će se umanjenje porezne osnovice za ukupan period trajanja radnog odnosa u poreznom periodu u kojem nastanu troškovi bruto plaće tog zaposlenog.

Ukoliko trajanje ugovora u periodu od 12 mjeseci ili duže, prelazi iz jednog u drugi porezni period, iznos umanjenja porezne osnovice u svakom periodu je srazmjeran učešću troškova bruto plaće u periodu u kojem su nastali.

Svaki raskid ugovora o radu smatra se gubitak kontinuiteta od 12 mjeseci, ukoliko se gubi pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje ili zdravstveno osiguranje.

Prijava porezne olakšice

Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Poslodavac koji koristi porezni poticaj po osnovu zapošljavanja, uz prijavu poreza na dobit dužan je dostaviti Prijavu porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja – Obrazac PP-812 za godinu u kojoj se umanjuje porezna osnovica.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!