logo-long-b
Capitalia

Porezni status privremenih i povremenih poslova u FBIH

Sadržaj

Iako poreznim propisima nije konkretno definiran porezni status dohotka ostvarenog od privremenih i povremenih poslova, to nikako ne znači da ga se ne može porezno tretirati.

Naime, prema poreznim propisima, odnosno Zakonu o porezu na dohodak1, razlikuje se dvije vrste djelatnosti od kojih se ostvaruje dohodak, odnosno samostalne i nesamostalne djelatnosti. Uzimajući u obzir te dvije vrste djelatnosti i njihova obilježja, može se doći do zaključka da se privremeni i povremeni poslovi svrstavaju u nesamostalne djelatnosti, a posebice iz razloga što te poslove ne karakterizira samostalnost.

S obzirom da se privremeni i povremeni poslovi svrstavaju u nesamostalne djelatnosti, obračun i plaćanje poreza na dohodak na isplate po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima obavlja se u skladu sa člankom 27. stavkom 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak, na način da se porez na dohodak obračunava, obustavlja i uplaćuje pri svakoj isplati naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, istog dana ili prvog dana po izvršenoj isplati oporezive naknade. Porez na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima prijavljuju se Poreznoj upravi FBIH na obrascu AUG-1031.

Prilikom zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima postoji obveza prijavljivanja lica nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBIH na Obrascu JS3120 Prijave/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima (šifra 28).

Sukladno odredbama Zakona o doprinosima2, obveznik plaćanja doprinosa iz plaće je fizičko lice rezident Federacije koja ostvaruje primanja od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada, u skladu sa propisima o porezu na dohodak. Dok je obveznik doprinosa na plaću pravno ili fizičko lice, isplatilac primanja na osnovu drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Na takva primanja doprinosi se plaćaju po sljedećim stopama:

  • 4% za osnovno zdravstveno osiguranje – na teret osiguranika
  • 6% za penzijsko i invalidsko osiguranje – na teret isplatioca primanja

Isplatilac oporezivih naknada obvezan je posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obračunati i platiti i na primanja od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada u visini 0,5% na zbirni iznos isplaćenih neto primanja. Također, obvezan je platiti i opću vodnu naknadu na neto iznos primanja po osnovu obavljanja druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada. Plaćanje opće vodne naknade vrši se istovremeno sa isplatom primanja u visini 0,5% na iznos primanja koji se isplaćuje.

  1. Zakon o porezu na dohodak, Službene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13. ↩︎
  2. Zakon o doprinosima, Službene novine Federacije BIH, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21, 6/23 i 28/23. ↩︎
Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!