logo-long-b
Irena Omazić

Poslovni anđeli kao izvor finansiranja i uloga računovodstvene agencije u procesu

Sadržaj

Za računovodstvo kažu da je jezik biznisa.

Ako je to tako, za računovodstvenu agenciju možemo reći da je kuma investiranja.

Kada se investira u razvoj biznisa, računovodstvena agencija je ta koja dolazi prije ulaganja, pravi reviziju, i analizira postojeće stanje. Nakon investiranja radimo analize učinkovitosti ulaganja i potencijale razvoja.

Ko su poslovni anđeli i zašto su važni bh. ekonomiji?

Poslovni anđeli kao izvor finansiranja su preduzetnici koji finansiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u razvoju, uglavnom u ranim fazama projekta.

Vrijednost poslovnih anđela nije isključivo u finansijskom dijelu pomoći. Pored investiranja, biznis anđeli ulažu svoje vrijeme i ekspertizu, omogućavaju pristup svojoj mreži kontakata. Na taj način pomažu zdrav i uspješan rast i razvoj biznisa. Ovo je podjednako važan dio dogovora.

Poslovni anđeli su važni kao investitori jer pomažu premostiti finansijski jaz između formalnog rizičnog kapitala, kredita i načina finansiranja uz pomoć bliskih osoba kao što su prijatelji i rodbina. Ulažu vlastiti novac, što ih razlikuje od specijaliziranih fondova. Njihova ulaganja su visoko rizična i zbog tog razloga često zahtijevaju visok povrat na investiciju.

Kako i zašto poslovni anđeli odabiru projekt?

Polje djelovanja poslovnih anđela nije tačno definirano, ipak najviše se ulaže u softvere, start-upe vezane za zdravstvo, biotehnologiju, energetiku i IT usluge.

Prema riječima britanskog Growth Capital Venture najčešći razlozi zašto poslovni anđeli ulažu su:

 • Značajna prilika
 • Privlačan menadžerski tim
 • Posao je skalabilan
 • Izgrađen je oko solidnog poslovnog modela
 • Ohrabrujuće brojke
 • Biznis je već u pokretu
 • Vrijeme i trendovi
 • Prilika za diverzifikaciju
 • Biti dio rasta
 • Praviti razliku
 • Potencijalni povrat

Kriteriji prema kojima poslovni anđeli odabiru projekt i realiziraju investiciju su sljedeći:

 1. Kvalitetan opis projekta/ poslovni plan/ prezentacija
 2. Snažan preduzetnik i kvalitetan tim
 3. Snažan tržišni potencijal projekta ili proizvoda
 4. Saradnja, odnosno spremnost poduzetnika na uključenje poslovnog anđela
 5. Realna evaluacija projekta prije investicije.

Od pet navedenih kriterija za izbor prilikom investiranja, za tri je potrebna pomoć računovodstvene agencije.

Zašto vam tokom investiranja u biznis treba računovodstvena agencija?

Bez obzira na fazu saradnje u kojoj se poslovni anđeo i start-up nalaze, računovodstvena agencija je dio tog procesa.

Posao računovodstvene agencije u realizaciji investicije možemo podijeliti u tri faze:

 • Pripreme start-upa
 • Realizacija ostvarene investicije
 • Realizacija plana izlaska poslovnog anđela iz start-upa

Priprema start-upa za privlačenje investitora

Velik dio početnih troškova nastaje zbog pripremnih radova koji uključuju dotjerivanje kompanije, zapošljavanje ključnih ljudi, izradi poslovnog plana. Sve ovo će kasnije biti temelj svih pregovora.

Prije nego se investicija ostvari, računovodstvena agencija zajedno sa start-upom radi na pripremama. Potrebno je sve brojke učiniti transparentnim, vidljivim i pokazati kako svaki dio poslovanja može uticati na ostvarenje ciljeva koji su interesu i start-upu i poslovnom anđelu.

Tokom ove faze kreiraju se izvještaji o poslovnoj i finansijskoj stabilnosti kompanije. Jedan od takvih izvještaja je investicijska studija.

Investicijska studija je pisani dokument koji sadrži detaljno razrađenu analizu o:

 • ulaganju u posao
 • budućim rezultatima poslovanja
 • alternativnim riješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Studija uključuje informacije koje utiču na ostvarivanje koristi (dobiti) koji projekt može donijeti.

Investicijska studija jeste alat transparentnosti start-upa koji može uticati na povoljniji odnos sa biznis anđelom, ali i pomaže da se iskoristi poslovna prilika, da sigurnije usmjeravaju i vode poslovne aktivnosti. Kvalitet investicijske studije utiče na uspjeh cijelog projekta.

Ostvarivanje investicije,stručni savjeti, finansijski izvještaji

Druga faza saradnje sa računovodstvenom agencijom podrazumijeva uključenost i start-upa i biznis anđela.

Ovdje su četiri glavna izravna troška koja treba uzeti u obzir:

 • Troškovi ugovora
 • Stručni savjet
 • Obaveze izvještavanja
 • Plaćanja kamata ili kapitala.

Analiza poslovanja i brojeva podrazumijeva redovitu izradu finansijskih izvještaja koji je osnovni alat za donošenje poslovnih odluka, a ovu analizu radi profesionalni računovođa.

Udio u kompaniji koji ima poslovni anđeo, ko je direktor kompanije i koje su njegove odgovornosti, ima li potrebe za sklapanjem ugovora sa strancima (nerezidentima zemlje), sve su ovo pitanja o kojima vas može (i treba!) savjetovati stručan računovodstveni tim.

Izlazak poslovnog anđela iz start-upa

Treća faza saradnje je izlazak poslovnog anđela iz start-upa koja nastupa nakon dogovorenog roka ili nakon ostvarenja dogovorenog cilja. Prema riječima stručnjaka, postojanje plana izlaska biznis anđela iz start-upa je znak dugoročnog razmišljanja tima koji traži investiciju, pa zbog toga imaju prednost u pregovorima.

Kakvi su uslovi poslovanja koji se sada raskidaju, postoji li potreba za isplatama, koliko su troškovi za start-up i kakva će finansijska situacija biti nakon ovog procesa, sve ovo podrazumijeva poznavanje zakonskih propisa i poslovanja start-upa.

Računovodstvena agencija koja razumije vaše poslovanje i specifične potrebe biznisa je vaš partner u ovom poslovnom procesu. Razlika u odnosu na poslovnog anđela je što računovodstvenoj agenciji nećete dati udio u kompaniji.

Imate pitanja o finansijskim aspektima poslovanja, porezima? Capitalia tim vam može pomoći. Zakažite besplatne konsultacije.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!