logo-long-b
Capitalia

Prijava zaposlenih: Lista dokumenata potrebnih za prijavu

Sadržaj

Od 28.04.2016. godine počela primjena Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, prema kojem su porezni obveznici dužni prijavu svakog novog zaposlenog podnijeti nadležnoj poreznoj ispostavi najkasnije dan prije početka rada zaposlenika, navodi Porezna uprava Federacije BiH.

Prijava zaposlenih u Jedinstveni sistem podnosi se na obrascu JS3100 kojeg možete preuzeti klikom na ovaj link. Popunjen obrazac prijave JS3100 predaje se u nadležnu poreznu ispostavu.

Također, Porezna uprava FBiH obavještava osiguranike – zaposlenike da će u  skladu sa odredbama ovog zakona svakom osiguraniku po osnovu radnog odnosa putem interneta, odnosno preko web stranice Porezne uprave, omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa, što je omogućeno od  31.05.2016. godine. (Klikom na ovaj link možete vidjeti kako provjeriti uplaćuje li vam posodavac doprinose).

Lista dokumenata potrebhih za prijavu zaposlenih

  1. Lična karta (kopija)
  2. CIPS (prijava prebivališta)
  3. Ugovor o radu
  4. Odjava sa biroa za zapošljavanje ( u slučaju da je uposlenik bio
  5. nezaposlen, birou je potrebno dostaviti Ugovor o radu (kopija) )
  6. Kopija diplome o završenom školovanju
  7. Porezna kartica
  8. JS3100 Prijava
  9. Transakcijski račun za isplatu plaće

Autorica: Berina Proho


U nastavku možete preuzeti listu dokumentacije koju zaposlenik treba dostaviti svakom poslodavcu i dokumentacije koju poslodavac treba obezbjediti kako bi se izvršila prijava zaposlenika i formirao fajl personalne dokumentacije zaposlenika. 

Check lista za dokumentaciju zaposlenika

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!