logo-long-b
Capitalia

Primjer: Zbirni godišnji izvještaj o izvršenim isplatama

Sadržaj

Primjer „Zbirnog godišnjeg izvještaja o izvršenim isplatama“, koji trebate dostaviti osobama kojima ste vršili isplate, a nisu zaposlenici!

Tu spadaju dohoci, odnosno primanja i naknade po:

  • ugovorima o povremenim i privremenim poslovima,
  • ugovorima o djelu,
  • naknade po osnovu autorskih honorara
  • kao i druge naknade koje fizička lica ostvare za povremeno obavljanje nekih poslova, bilo da ih obavljaju uz neku osnovnu (samostalnu ili nesamostalnu) djelatnost ili izvan toga.

Zavisno od načina njihovog oporezivanja u toku godine (prilikom isplate), tj. zavisno od načina (ne)priznavanja troškova, u praksi postoje dvije osnovne varijante ovih dohodaka:

a) na neka od ovih ličnih primanja (zastupnički paušali, primanja po osnovu članstva u odborima, komisijama i sl.), porez na dohodak se (prilikom isplate) obračunava na osnovicu koju čini bruto iznos, umanjen za doprinos za zdravstveno osiguranje (4%), bez priznavanja ličnih odbitaka ili bilo kakvih troškova. Za te dohotke su isplatioci popunjavali obrazac ASD-1031

b) nasuprot tome, kod naknada po osnovu ugovora o djelu i autorskih honorara se mogu priznavati i rashodi u paušalnom iznosu (20% za ugovore o djelu, 30% za autorske honorare). Za te vrste dohotka su isplatioci popunjavali i podnosili obrazac AUG-1032.

Tek ukoliko su se bilo koje od ovih vrsta naknada isplaćivale nerezidentima, za njih se podnosio obrazac PDN-1033, ali kako je za njih obračunati porez po odbitku ujedno i konačna porezna obaveza, oni taj dohodak ni ne mogu unijeti u godišnju prijavu poreza na dohodak.

S obzirom da obrasci ASD-1031 i AUG-1032, koje su isplatioci bili dužni podnositi Poreznoj upravi prilikom svake pojedinačne isplate, ne mogu služiti kao dokaz koji se podnosi uz godišnju poreznu prijavu, propisana je obaveza isplatilaca da, svim fizičkim licima kojima su u toku godine vršili isplatu ovih primanja, dostave zbirne godišnje izvještaje o izvršenim isplatama, koje će primalac, uz svoju godišnju prijavu GPD-1051, priložiti, kao dokaz o svojim primanjima iz tih osnova.

S obzirom da forma zbirnog godišnjeg izvještaja o izvršenim uplatama nije propisana, u prilogu možete pronaći formu koju mi predlažemo, a za sva pitanja budite slobodni kontaktirati nas.

AUG-1032 – Godišnji izvještaj o akontaciji

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!