logo-long-b
Capitalia

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu

Sadržaj

U praksi se često miješaju ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu jer i jedan i drugi se zaključuju za obavljanje nekog konkretnog djela, no ipak treba biti pažljiv i uzeti u obzir razlike između ove dvije vrste ugovora.

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima, a Autorsko djelo je propisano Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Ugovor o djelu podrazumijeva konkretan posao, izvršenje određenog djela, a to znači da se radi o jednokratnom poslu koji traje sve dok se taj posao, tj. to ugovoreno djelo ne izvrši. Rok za izvršenje dogovorenog djela dogovaraju ugovorne strane, a trajanje nije zakonski ograničeno.

Izvršilac ugovora o djelu je potpuno samostalan i sam organizuje posao.

Lice angažovano po osnovu ugovora o djelu ne ostvaruje pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Bitno je naglasiti da se ugovor o djelu ne može zaključiti u okviru redovne djelatnosti poslodavca, tj. za radna mjesta koja su predviđena za zaposlenike angažovane ugovorom o radu.

Kod ugovora o djelu se mora raditi o konkretnom poslu/djelu za koje se angažuje fizičko lice, a vrste poslova za koje se može zaključiti su slijedeće:

 • za izradu nekog djela/proizvoda pomoću mehaničkog ili nekog drugog rada,
 • za izradu ili popravku određene stvari,
 • za izradu određenih analiza, studija, elaborata, biznis planova i slično,

Ugovor o autorskom djelu

Autorskim djelom smatra se individualna duhovna tvorevina iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Autorskim djelom smatra se slijedeće:

 • pisana djela (književni tekstovi, studije, priručnici, članci i ostali napisi, kao i računalni programi),
 • govorna djela (govori, predavanja, propovijedi i druga djela iste naravi),
 • dramska, dramsko-glazbena i lutkarska djela,
 • koreografska i pantomimska djela,
 • glazbena djela s riječima ili bez riječi,
 • audiovizualna djela (filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskom stvaranju),
 • djela likovnih umjetnosti (crteži, slike, grafike, kipovi i druga djela iste naravi),
 • djela arhitekture (skice, planovi, nacrti i izgrađeni objekti),
 • djela svih grana primijenjenih umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja,
 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
 • kartografska djela,
 • prezentacije znanstvene, obrazovne ili tehničke naravi (tehničke skice, planovi, grafikoni, formulari, ekspertize, nalazi vještaka, prezentacije u plastičnom obliku i druga djela iste naravi)

Autor djela je fizička osoba koja je stvorila djelo, a autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Obaveze isplatioca prilikom isplate naknada po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu

Prilikom isplate naknade po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu rezidentu Federacije BiH, isplatilac naknade ima obavezu obračunati i uplatiti slijedeće obaveze:

Rezidenti  Obračun ug. o djelu   Obračun ug. o autorskom djelu  
Neto iznos                                 500,00                                     500,00    
Bruto iznos naknade                                                  561,04                                                    561,04
Priznati rashodi (20%, 30%)                                                  112,21                                                    168,31
Osnovica za obračun doprinosa                                                  448,83                                                    392,73
Doprinos PIO 6%                                                    26,93                                                      23,56
Doprinos za Zdravstveno osig. 4%                                                    17,95                                                      15,71
Osnovica za obračun poreza                                                  430,88                                                    377,02
Porez na dohodak                                                    43,09                                                      37,70
Nadnada za nesreće                                                      2,50                                                        2,50
Opća vodna naknada                                                      2,50                                                        2,50
   
Neto isplata                                                  500,00                                                    500,00
Ostali trošovi na teret poslodavca                                                    92,97                                                      81,97
Ukupno troškovi poslodavca                                                   592,97                                                       581,97    

Također, po izvršenoj uplati neophodno je nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema svom sjedištu, dostaviti obrazac AUG-1031.

Prilikom isplate nerezidentima nije potrebno uplaćivati tzv.„male doprinose“ za zdravstveno i penziono osiguranje. Dodatne obaveze poslodavca su sljedeće:

ZA NEREZIDENTEUgovor o djeluAutorsko djelo
Opća vodna naknada0,5%0,5%
Naknada za nesreće0,5%0,5%
Porez na dohodak10%10%
 Obrazac PDN-1033Obrazac PDN-1033

Po izvršenoj uplati neophodno je nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema svom sjedištu, dostaviti obrazac PDN – 1033.

Treba imati u vidu da je moguće da BiH ima potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom iz koje dolazi osoba kojoj isplaćujete naknadu. Ukoliko takav ugovor postoji potrebno je u obzir uzeti njegove odredbe.

Obrazac AUG 1031 Obrazac PDN 1033

Ukoliko imate nedoumica, za pomoć i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na info@capitalia.ba ili 033/574-500.

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!