logo-long-b
Capitalia

Regres i odluka o isplati regresa

Sadržaj

Regres je naknada za korištenje godišnjeg odmora. Regres za godišnji odmor namijenjen je podmirivanju troškova odmora koji zaposleniku nastaju kao povećani troškovi u razdoblju korištenja godišnjeg odmora.

Svaki zaposlenik sticanjem uslova za korištenje godišnjeg odmora, stiče uslove za korištenje regresa.

Regres i zakonski okvir

Zakonom o radu, kao općem propisu radnog prava ne propisuje se eksplicitno odredba kojom se reguliše pravo na regres za godišnji odmor.

Opštim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH se po čl. 14. reguliše da granski kolektivni ugovori mogu regulisati uslove i visinu naknade regresa, pod uslovom da poslodavac prethodnu poslovnu godinu nije završio sa gubitkom.

Ako granski kolektivni ugovor ne postoji, pravo regresa će se regulisati pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu zaposlenika.

Sada kada sagledamo sve izvore prava, ukoliko je obaveza isplate regresa zaposlenicima utanačena kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, tada poslodavac ima obavezu izvršiti istu.

Regres se isplaćuje jednokratno, najčešće uz plaću u mjesecu u kojem koristi prvi dio godišnjeg odmora.

Porezni tretman regresa

Pri odlučivanju o isplati regresa za godišnji odmor važno je voditi računa o poreznim obavezama.

U poreznom smislu, regres se do određenog iznosa ne oporezuje, a iznad tog iznosa ima karakter plaće te se tereti sa doprinosima i porezom na dohodak.

Iznos do kojeg je regres neoporeziv i nakon kojeg iznosa je oporeziv reguliše  se Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Trenutno prema važećim propisima, neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku je 50% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca prije isplate regresa.

Zvaničnim dokumentom – Odluka o isplati regresa – pozivajući se na izvore prava transparentno ćete prikazati pravo na regres svojim zaposlenicima, te pripadajući iznos.

U prilogu možete preuzeti urnek Odluke o isplati regresa.

URNEK – Odluka o isplati regresa

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!