Momenat obavezne registracije za PDV

Momenat obavezne registracije za PDV

Jeste li se zapitali u kom momentu poslovni subjekt, bez obzira radi li se o pravnom ili fizičkom licu, postaju obaveznici odredbi Zakona o porezu na dodatnu vrijednost? Kada nastupa moment obavezne registracije za PDV (poreza na dodatu vrijednost)? Odgovor bi trebao biti jednostavan i nalazi se u članu 57. Zakona o Porezu na dodatnu […]

Produktivnost zaposlenih zavisi od sistema, ne od ljudi

Produktivnost zaposlenih u komapniji

Znate li da 94% problema i mogućnosti za poboljšanje pripada sistemu, a ne zaposlenima. Otkrio je to legendarni statističar i savjetnik za upravljanje W. Edwards Deming u svojoj je knjizi Out of the Crisis. Zašto je onda uobičajena poslovna praksa trenirati zaposlene da budu produktivniji, nagrađivati ih ako zaista jesu i destimulirati ako nisu produktivni. […]

Porezni rizik i trend u kontrolama PU FBiH: Dokumentovanje poslovnih troškova

Dokumentovanje poslovnih troškova

U posljednje vrijeme u kontrolama Porezne uprave FBiH uočili smo situacije koje je važno napomenuti, a koje se odnose na dokumentovanja poslovnih troškova i potencijalne porezne rizike. Da bismo istaknuli važnost samog dokumentovanja navodimo vam nekoliko situacija: Korištenje automobila u privatne svrhe   Ukoliko je automobil vlasništvo firme, neophodno je voditi evidenciju korištenja automobila u […]

Razlika između ugovora o djelu i autorskog djela

U praksi se često miješaju ove dvije vrste ugovora jer i jedan i drugi se zaključuju za obavljanje nekog konkretnog djela, no ipak treba biti pažljiv i uzeti u obzir razlike između ove dvije vrste ugovora. Ugovor o djelu regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima, a Autorsko djelo je propisano Zakonom o autorskom i srodnim […]

Rokovi za čuvanje poslovne dokumentacije

Rokovi za čuvanje poslovne dokumentacije

Čuvanje računovodstvene i porezne dokumentacije   Dokumentacija predstavlja temelj funkcionisanja preduzeća jer svaki poslovni događaj započinje, obavlja se i završava nekim pisanim dokumentom. Vremenom svi dokumenti gube na značaju ali je teško utvrditi da li će se u nekom trenutku pojaviti potreba za istim. S tim u vezi potrebno je utvrditi rokove za čuvanje dokumentacije, […]