Kako osnovati udruženje građana

Kako osnovati udruženje građana

Udruženje građana se osniva osnivačkim aktom kojim se dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecati profit. Udruženja građana su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje se udružuju radi zaštite nekih zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva   Ko može osnovati udruženje građana […]

Zašto je u računovodstvu važan cloud servis

Zašto je u računovodstvu važno cloud (oblak) poslovanje

Cloud (oblak) servis povećava produktivnost i unapređuje saradnju između računovodstvene agencije i klijenta. Agencije ga vrlo često koriste kao dokument menadžment sistem što je jedan od važnijih segmenata brze i kvalitetne saradnje agencije i klijenta. Objasnit ćemo kasnije i razloge za to. Zašto dokument menadžment sistem ističemo na prvo mjesto, a ne recimo računovodstveni software? […]

BLOG: Kako izabrati poslovni i računovodstveni softver?

računovodstveni softver

Koliko je kvalitetan računovodstveni softver važan za kompaniju? Kakvu korist uposleni imaju od ovakvog softvera? U sklopu naše usluge nudimo „Cloud“ softversko rješenje koje je namjenjeno svim vrstama djelatnosti.