logo-long-b
Nedim Haverić

Taksa na istaknutu firmu – privredna društva i poduzetnici u Kantonu Sarajevo 2023.

Sadržaj

Pripremajući se za temu iz naslova čitam Presudu Ustavnog Suda FBiH, novi zakon Kantona Sarajevo, pojedinačne odluke Općinskih vijeća. Da li je uopšte potrebno sve navedeno objašnjavati poduzetnicima, da li je ova tema za njih interesantna, osim možda mogućnosti oslobađanja od obaveze ili nametanja dodatnog troška. 

Ipak pokušaću dati svoj kratki osvrt na temu iz ugla ekonomiste.

Još od 2006. godine na snazi je Kantonalni zakon o komunalnim taksama, sa više pokušaja izmjena i dopuna, po kojem se visina godišnje takse utvrđuje u zavisnosti od vrste registrovane djelatnosti.  Ustavni sud presuđuje, nakon tužbi pravnih lica koji ovu praksu smatraju neustavnom, da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalne takse.

S ciljem provedbe presude, u februaru 2022. godine („Službene novine KS“  br. 8/22) donešen je novi Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (u daljem tekstu Zakon).

Iz perspektive visine takse i mogućnosti oslobađanja od iste, ključna izmjena u novom Zakonu jeste da se taksa ne plaća za istaknutu firmu veličine table 200×300 mm. Drugim riječima sva pravna i fizička lica, bez obzira na djelatnost koju obavljaju, imaju mogućnost da ne plaćaju taksu na istaknutu firmu ukoliko usklade veličinu table na propisanu veličinu.

Pored ove mogućnosti ne plaćanja, Zakon je prepustio Općinama da svojim odlukama dodatno odrede kriterije za visinu takse.

Najčešći novi Općinski kriteriji za određivanje visine takse na istaknutu firmu fizičkim licima je registracija u PDV sistem i Zona (lokacija) u kojoj se nalaze.

Općinski kriterij za visinu takse na istaknutu firmu pravnih lica jeste njihovo razvrstavanje u skladu sa Zakonom o računovodstvu FBiH, koji pravna lica razvrstava na mikro, mala, srednja i velika pravna lica. Na bazi njihove veličine i zone (lokacije) u kojoj se nalaze zavisi i visina takse. 

Da li je navedenim oslobađanjem po osnovu veličine table i prepuštanju određivanja dodatnih kriterija od strane Općina ispoštovana Presuda Ustavnog suda BiH i da li je na taj način zadovoljen javni interes ostaje da vidimo.

U međuvremenu, prekontrolišite veličinu table kojom ističete firmu ili utvrdite novu obavezu prijave i plaćanja takse za istaknutu firmu u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu. 

Rok za prijavu je kraj februara prema stanju na dan prvog januara tekuće godine, a rok za plaćanje je petnaest dana po isteku roka za prijavljivanje.

Autor:

Nedim Haverić, dipl. ecc

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!