logo-long-b
Capitalia

U januaru rok za prijavu poreza na imovinu

Sadržaj

Ukoliko posjedujete poslovni prostor, vikendicu ili izdajete stan pod zakup obaveza koju početkom godine morate ispoštovati je porez na imovinu.

Ovo je jedna od poreskih oblasti koja u Bosni i Hercegovini nije ujednačena u cijeloj državi. Zavisno od toga gdje se imovina nalazi zavise i pravila oporezivanja. Čak i u Kantonu Sarajevo, u kojem je porez na imovinu uređen Zakonom o porezu na imovinu (Sl. novine KS broj 7/09), općine imaju nadležnost da svojim odlukama utvrđuju iznose.

Minimalni iznos u KS utvrđen zakonom iznosi 4 KM/m2 i plaća se u godišnjem paušalnom iznosu.

Prijava poreza na imovinu se predaje do 31.01., a plaćanje se vrši 30 dana nakon prijave poreza (osim kada se radi o imovini koja je stečena u toku godine).

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!