logo-long-b
Nedim Haverić

Uslovi i način plaćanja gotovim novcem

Sadržaj

Vlada FBiH je na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine donijela Uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovinom. Uslovi i način plaćanja gotovim novcem, kojom se dodatno propisuje gotovinsko poslovanje. Uredbu možete pogledati na linku, a mi ovim putem ukazujemo na najzanimljivije izmjene u odnosu na dosadašnju praksu u kojoj nije bilo velikih ograničenja u poslovanju s gotovinom. 

Najzanimljivije izmjene uslova i načina plaćanja gotovim novcem

Uredba stupa na snagu 26.09.2015. godine i od tog datuma poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa za sljedeće namjene:

 1. isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
 2. isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
 3. isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa propisima koji regulišu porez na dohodak,
 4. otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica,
 5. isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300,00 KM,
 6. plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
 7. plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM,
 8. otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova,
 9. isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima i
 10. isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija – financija.

Uredba uvodi ograničenje iznosa gotovog novca koji se može držati u blagajni – blagajnički maksimum. Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju odlukom svog nadležnog organa, a na način opisan u Članu 7. Uredbe.

Obaveza polaganja dnevnog pazara i ostale gotovine na račun. Sve uplate je potrebno položiti na račun isti, a najkasnije naredni radni dan.

Uredbom su propisane kazne u iznosu 5.000 KM do 10.000 KM za sve poslovne subjekte (pravna lica i samostalne poduzetnike) kao i 1.000 do 1.500 KM za odgovorno lice, za sljedeće prekršaje:

 • Plaćanja gotovim novcem suprotno namjenama koje su utvrđene Uredbom;
 • Nedokumentovanje svih uplata i isplata u gotovom novcu vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentima;
 • Neprimjenjivanje odredaba propisa o sprečavanju pranja novca prilikom plaćanja u gotovom novcu;
 • Neutvrđivanje visine blagajničkog maksimuma;
 • Držanje gotovine u blagani iznad bl. maksimuma;
 • Neuplaćivanje gotovine na račun u propisanom roku.
Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!