logo-long-b
Irena Omazić

Zašto su zdravi timovi važni za kompanije

Sadržaj

Radite li vi u zdravom timu?

Znate li uopće šta čini jedan tim zdravim?

Tehnologija, ulaganje u razvoj, infrastrukturu, u edukaciju uposlenih ne donose dugoročne rezultate kompaniji ako tim koji sve ove procese pokreće i vodi nije zdrav, jer toksična organizacijska kultura košta kompaniju i svakog uposlenika osobno.

Kada govorimo o karakteristikama zdravog tima, najvažnije je reći da zdrav tim čine zadovoljni uposleni.

Šta uposlenike čini zadovoljnim

Jedan od najboljih poslodavaca na svijetu, Google, objavio je analizu Šta Googleove timove čini toliko efikasnim? Preko dvije godine trajala je analiza načinjena od 200+ intervjua s Googlersima (uposlenicima Goolea), i od 250 karakteristika iz 180 aktivnih Googleovih timova.

Rezultati analize su pokazali da sve ono za što je Googleov HR tim mislio da je tačno, ustvari nije tačno.

Analiza je pokazala da nije važno ko čini tim (inžinjeri, mlađe generacije, visokoobrazovani…), ali je jako važno kako članovi tima međusobno sarađuju, kako organiziraju poslove, kako vide doprinos kompaniji.

Osobine zdravog tima

Prema rezultatima Googleove analize postoji pet elemenata koji čine uspješne timove:

  • Psihološka sigurnost – preuzeti odgovornost, a da pri tom ne osjećamo nesigurnost ili stid

Ljudi ne žele biti izloženi osudama ni negativnim komentarima ostalih članova tima. Ako u kompaniji ne postoji kultura iznošenja ideja i otvorene komunikacije, ljudi će osjećati nesigurnost.

Timovi u kojima je razvijena psihološka sigurnost lakše preuzimaju rizike, prevazilaze greške, otvoreniji su za saradnju.

  • Pouzdanost – mogu li članovi tima računati jedni na druge prilikom realizacije poslova

Ako imate u timu samo jednog člana čiji zadaci nisu na visini onoga što je klijentima obećano, cijeli tim ima problem. I to ne samo u komunikaciji i funkcionisanju, nego u produktivnosti i postizanju rezultata.

Da bi svaki član tima osjećao pouzdanost, zadaci moraju biti završeni u roku, a svaki od uposlenih mora pružiti određeni standard u kvaliteti svog rada.

Niko ne voli raditi s ljudima u koje se ne može pouzdati.

  • Struktura i jasnoća – jesu li ciljevi, uloge i planovi u timu jasno određeni

Za što veću produktivnost i postizanje rezultata, važno je da svaki član razumije svoju ulogu u timu, svoje zadatke i uticaj tih zadataka na ostvarivanje ciljeva kompanije.

Ako nema jasne strukture, uposleni će se baviti raspravama šta je čija odgovornost, zašto neki zadatak treba biti završen i zašto se radi na baš takav način.

  • Značaj posla – radimo li na nečemu što nam je jako važno

Uposlenici koji se osjećaju osobno povezani sa kompanijom i poslom koji obavljaju ostvaruju bolje rezultate i zadovoljniji su svojim poslom.

U istraživanju stavova generacije milenials, koje je 2016. godine provela kompanija Deloitte, utvrđeno je da milenialsi daju prednost osjećaju pripadnosti u odnosu na povećanje profita.

prednost osjećaju pripadnosti

Osobine zdravih timova

  • Uticaj posla – vjerujemo li da je ono što radimo zaista važno

Zajedničko dostizanje postavljenih ciljeva kod uposlenih povećava osjećaj timskog rada, napretka kompanije i osobnog doprinosa u tom napretku.

Pozitivan stav uposlenih je izražen kada postoji svijest da će kvalitet njihovog posla doprinijeti rastu i razvoju kompanije.

Šta zdravi timovi imaju

Zdravi timovi nisu takvi slučajno.

Neko je odlučio da u kompaniji svakodnevno razvija tim, a to utiče na zdravlje tima i zadovoljstvo uposlenih. Pored odluke, postoji još nekoliko elemenata bez kojih nema zdravih timova.

Zdravi timovi imaju dobre menadžere

Zdravi timovi prije svega imaju dobre menadžere koji su svjesni svoje uloge u timu i svog uticaja na organizacijsku kulturu. Često su menadžeri ti koji su uzrok nesretnih, nemotiviranih uposlenih koji nemaju elana za rad.

Istraživanja pokazuju da menadžer utiče na angažman uposlenih najmanje 70%.

Gallup to naziva kaskada efekt čija definicija glasi angažman zaposlenika izravno je pod uticajem angažmana njihovih menadžera – čiji angažman izravno ovisi o angažmanu njihovih menadžera.

Ako je u vašoj kompaniji angažiranost uposlenih problem, provjerite šta menadžeri rade i razmislite šta bi moglo biti bolje.

Zdravi timovi otvoreno komuniciraju

Pojedinac se osjeća motiviranim u društvu ljudi kojima može vjerovati.

Ako se čovjek osjeća sigurno i samopouzdano tada pruža najbolje što može. Pored toga zdravi odnosi među uposlenima smanjuju mogućnost sukoba i borbe među pojedincima.

Zadovoljni uposlenici, dobri menadžeri, opuštena radna atmosfera i otvorena komunikacija nisu isključivo odgovornost pojedinih timova ni menadžera.

Za dobre i zdrave međuljudske odnose odgovorna je kompanija koja želi bolje učinke rada, veću produktivnost i bolju radnu atmosferu u svojim timovima.

Zašto bi kompanija ulagala da bi zaposlenici bili sretni

Iz jednostavnog razloga, da poveća profit.

Mnoga istraživanja već godinama dokazuju da zadovoljni uposleni rade bolje, produktivniji su, duže ostaju u kompaniji.

Naći kvalitetne obrazovane ljude nije jednostavan proces. Pored toga proces regrutacije košta i traje.

Kada kompanija nađe odgovarajuće ljude koji se dobro uklapaju u organizacijsku kulturu i dobro funkcioniraju u timu, koriste se sve mogućnosti da ih se u kompaniji zadrži što duže.

“Timski rad je važan, a ako želite imati najbolji tim zaposlenika, vodit ćete ih inteligentno ”, izjavila je Lindy Greer, koja predaje na poslovnoj školi Sveučilišta Stanford. “Ako samo spojite ljude, oni će se srušiti i spaliti ako ne budu imali obuku za rješavanje sukoba, upravitelja koji može koordinirati uloge i mogućnosti da uče jedni s drugima.”

Podijeli s drugima
Ako već znate kako vam možemo pomoći, zakažite besplatne konsultacije odmah!